Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: Među najvažnijim izmenama su promena broja članova i delovanja Nacionalnog saveta za kulturu i vraćanje statusa nacionalnih ustanova kulture


Na završnoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi pomoćnica ministra za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju Danijela Vanušić kaže da su među najvažnijim izmenama promena broja članova i promena delovanja Nacionalnog saveta za kulturu i vraćanje statusa nacionalnih ustanova kulture.

Zakon o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. i 6/2020) donet je 2009. godine, a Vanušić kaže da bi izmenama trebalo da se unapredi ambijent u kulturi i stvore uslovi za kvalitetniji rad i efikasnije obavljanje delatnosti u kulturi i umetnosti.

Kaže i da je problem što Nacionalni savet, koji je ustanovljen 2009, ima 19 članova, te je vrlo komplikovana procedura odlučivanja takvog tela, zbog čega se postavlja i pitanje koliko je uopšte jasna njegova savetodavna uloga.

U tom kontekstu kaže da Ministarstvo kulture i informisanja želi da Nacionalni savet za kulturu pozicionira kao jako važno telo sastavljeno od afirmisanih stručnjaka iz oblasti kulture i umetnika sa izuzetnim stvaralačkim opusom.

Naglašava da je jedan od ciljeva izmena i dopuna Zakona o kulturi učešće članova Nacionalnog saveta za kulturu u radu Ministarstva kulture i informisanja.

"Želja nam je da ti afirmisani profesionalci uzmu učešće u sprovođenju ciljeva kulturne politike i zato smo predložili manji broj članova Nacionalnog saveta za kulturu i da Vlada usvaja sastav tog tela. Savetodavna uloga Nacionalnog saveta za kulturu išla bi u dva pravca, prema Vladi i prema Ministarstvu kulture i informisanja", navela je Vanušić.

Prema njenim rečima članovi Nacionalnog saveta za kulturu bi imali obavezu da prate kulturnu scenu, uočavaju šta ne valja i stvari koje treba promeniti u oblasti kulturne delatnosti.

Kad je reč o vraćanju statusa nacionalnih ustanova kulture Vanušić kaže da bi izmene zakona trebalo da obezbede prioritetni način finansiranja programa pojedinih takvih ustanova i subjekata, te naglašava da je važno da se prepoznaju subjekti poput Kolarčeve zadužbina ili Beogradske filharmonije.

"Te ustanove kulture u svom imenu nemaju prefiks o nacionalnom značaju. Važno nam je da ih prepoznamo zakonski i na taj način predstavimo u inostranstvu", ukazala je Vanušić i dodala da će kriterijumi za uspostavljanje nacionalnih ustanova kulture biti naknadno rešeni podzakonskim aktima.

Vanušić kaže i da za sada ima dobrih predloga u vezi s izmenama zakona te da će oni biti razmatrani, ali i da njihova sudbina ne zavisi samo od Ministarstva.

"Analiziraćemo sve predloge. Radna grupa će predložiti izmene i dopune Zakona koje će analizirati u drugim ministarstvima. Verujem da će se za mesec dana izmene i dopune Zakona o kulturi naći u skupštinskoj proceduri", ukazala je Vanušić.

Izvor: Vebsajt RTV, 19.02.2021.
Naslov: Redakcija