Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Nacrt zakona vraćen na doradu, jer sindikati nisu zadovoljni brojem radnika koji privatni i javni sektor može da zaposli preko agencija u odnosu na ukupan broj zaposlenih


Broj radnika koji mogu u jednom preduzeću da rade preko agencije u prvoj verziji Nacrta zakona o agencijskom zapošljavanju bio je limitiran u početku na 10 odsto, zatim je procenat u izuzetnim slučajevima "skočio" na 30, a tokom javne rasprave rešenje je dodatno liberalizovano i "poraslo" na čak 50 odsto u odnosu na broj ukupno zaposlenih, kažu u Ujedinjenim granskim sindikatima "Nezavisnost". Za njih je to nedopustivo.

Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju je, posle završetka javne rasprave, vraćen na doradu u Ministarstvo za rad, jer sindikati nisu zadovoljni brojem radnika koji privatni i javni sektor može da zaposli preko agencija u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Sindikati sada čekaju poziv nadležnog Ministarstva da bi sa radnom grupom usaglasili tekst zakona u skladu sa traženim zahtevima, posle čega bi se Nacrt zakona razmatrao na Socijalno-ekonomskom savetu.

UGS "Nezavisnost" je tražio i da agencije koje se budu bavile iznajmljivanjem radnika imaju garanciju banke ili osiguranje za dobro obavljen posao, ali u Ministarstvu za rad smatraju da je to nemoguće jer bi u tom slučaju trebalo iste uslove tražiti i za sve poslodavce.

Sindikat traži da se uvede čvrsto ograničenje broja zaposlenih preko agencija, kao i da osnovna zarada za isti posao radnika angažovanog preko agencije i zaposlenog u privatnom ili javnom sektoru bude ista, sa dopuštenjem da dodaci mogu da budu različiti.

Motiv poslodavaca da zapošljavaju što veći broj ljudi angažovanih preko agencija je da izvuku maksimalan profit, jer radnici koji su na taj način angažovani izbegavaju bolovanja, maksimalno se zalažu zbog straha od otkaza, a primaju niže plate u odnosu na platu kolega koje je angažovala firma preko konkursa.

Ni Savez samostalnih sindikata Srbije, koji učestvuje u pregovorima oko Zakona o agencijskom zapošljavanju, nije zadovoljan istim odredbama propisa. Oni ističu da su u pisanje zakona indirektno uključeni i oni koji nisu socijalni partneri, odnosno Savet stranih investitora i Američka privredna komora.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 19.02.2019.
Naslov: Redakcija