Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA: Primena Uredbe počeće 1. marta 2016. godine. Objavljeno Uputstvo za primenu Uredbe


Vlada Republike Srbije donela je, 12. februara 2016. godine, Uredbu o šifarniku radnih mesta ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016 - dalje: Uredba), kojom se utvrđuju šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Donošenje Uredbe predviđeno je Zakonom o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 79/2015 - ispr.), kojim jeutvrđeno je da će se aktom Vlade, utvrditi Šifarnik radnih mesta na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave, kako bi se omogućila primena i sprovođenje pomenutog Zakona.

Uredba je stupila na snagu 13. februara 2016. godine, a primenjuje se od 01. marta 2016. godine sa podacima za februar 2016. godine.

Šifarnik radnih mesta možete preuzeti ovde.

Uputstvo za primenu Uredbe o šifarniku radnih mesta možete preuzeti ovde.

Prilog Uputstvu: Orijentaciona tabela sa uporednim prikazom radnih mesta možete preuzeti ovde.

Za sve dodatne informacije i potrebnu podršku za primenu Uredbe, kontakt osoba u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je Aleksandra Branković i možete je kontaktirati na aleksandra.brankovic@mduls.gov.rs i 064/813-50-60.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 23.02.2016.
Naslov: Redakcija