Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 7: Do sada su sprovedena dva skrininga, a izveštaj Evropske komisije pokazuje konstantan napredak u oblasti zaštite intelektualne svojine. Srbija ipak kasni sa nekim zakonima, a prioritet bi, prema izveštaju Komisije, trebalo da bude na koordinaciji u sprovođenju onoga što je dobro harmonizovano sa pravom Evropske unije. Akcenat mora da bude stavljen i na inspekciju koja služi da konstatuje pirateriju, nakon čega bi trebalo da reaguje tužilaštvo, čime se kroz sudsku presudu dokazuje da je pravo intelektualne svojine zaštićeno


Šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU Tanja Miščević izrazila je očekivanje da će pregovori o Poglavlju 7 biti otvoreni uskoro, uz ocenuda o ovoj temi neće biti većih problema u pregovorima sa Briselom.

Miščević je na okruglom stolu o zaštiti intelektualne svojine i pregovaračkoj platformi za Poglavlje 7, koji je organizovala Američka privredna komora u Srbiji, navela da je Beograd imao dva vrlo uspešna skrininga, kao i da je izveštaj Evropske komisije pokazao da je napredak konstantan.

Srbija ipak kasni sa nekim zakonima, a prioritet bi, prema izveštaju Komisije, trebalo da bude na koordinaciji u sprovođenju onoga što je dobro harmonizovano sa pravom Evropske unije.

Prema njenoj oceni, akcenat mora da bude stavljen i na inspekciju koja služi da konstatuje pirateriju, nakon čega bi trebalo da reaguje tužilaštvo, čime se kroz sudsku presudu dokazuje da je pravo intelektualne svojine zaštićeno.

Miščević je objasnila da u usaglašavanju sa evropskim propisima postoje tri faze, a to su pisanje evropskih zakona, njihovo sprovođenje i primena, koja se razlikuje od implementacije i gde bi na scenu trebalo da stupe inspekcijske službe.

Zamenik direktora Američke privredne komore, Amalija Pavić, podsetila je na to da ova komora od 2004. godine, zajedno sa predstavnicima Vlade Srbije, radi na unapređenju regulatornog okvira za zaštitu prava intelektualne svojine, i njegovom doslednom sprovođenju.

Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu, Tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, Poreske uprave, Uprave carina i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tom prilikom je bilo reči o napretku u sprečavanju piraterije i krivotvorenja na internetu, paralelnom uvozu, radu inspekcijskih službi, kao i procesuiranju krivičnih dela u oblasti zaštite intelektualne svojine.

Učesnici okruglog stola zaključili su da je u proteklih deset godina došlo do napretka u pogledu zaštite intelektualne svojine, a najvažniji rezultati su smanjenje obima softverske piraterije sa 80 na 67 odsto, usvajanje i primena Zakona o posebnim ovlašćenjima radi zaštite prava intelektualne svojine ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 104/2009 - dr. zakoni), kao i specijalizacija istražnih organa i sudova radi efikasnije zaštite.

Izvor: Vebsajt Vlade, 24.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov. Redakcija