Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI: Ustavni sud pokreće postupak za utvrđivanje ustavnosti odredaba člana 72. Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 71. Zakona


Ustavni sud je, na 37. sednici održanoj 23. decembra 2015. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća, doneo odluku da se u predmetima ocene ustavnosti zakona:

- pokrene postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 72. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014).

Istovremeno Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 71. navedenog Zakona. (predmet IUz-215/2013).

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014)

Vreme izvršenja

Član 71

Izvršenje se sprovodi svakog dana od 7 do 22 časa.

Izvršenje se može sprovesti i van vremena određenog u stavu 1. ovog člana samo ako postoji izbegavanje obaveze ili opasnost usled odlaganja.

Postupanje prilikom sprovođenja izvršenja

Član 72

Sudski izvršitelj, odnosno izvršitelj dužan je da prilikom pretraživanja stana, odnosno poslovne ili druge prostorije izvršnog dužnika ili odeće koju on nosi na sebi i preduzimanja drugih izvršnih radnji postupa sa dužnim obzirom prema ličnosti izvršnog dužnika i članova njegovog domaćinstva.

Izvršnim radnjama u stanu izvršnog dužnika kojima ne prisustvuje izvršni dužnik, njegov zakonski zastupnik, punomoćnik ili odrasli član njegovog domaćinstva, moraju prisustvovati dva punoletna lica.

Kad izvršne radnje treba sprovesti u prostoriji koja je zaključana, a izvršni dužnik nije prisutan ili ne pristaje da prostoriju otvori, sudski izvršitelj, odnosno izvršitelj otvoriće prostoriju u prisustvu dva punoletna lica.

Izvor: Vebsajt Ustavni sud Srbije, 23.12.2015.
Naslov: Redakcija