Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA: Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije o Nacrtu zakona


Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama.

Nacrt zakona sadrži značajnu novinu – uvođenje obaveze sprovođenja javnog konkursa prilikom zapošljavanja u javnim agencijama, shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora. Međutim, s druge strane, odredbe Zakona koje se odnose na sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora javne agencije, sadrže određene rizike korupcije i nedostatke koje je neophodno otkloniti po uzoru na rešenja koja već postoje u Zakonu o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016).

Dodatno, Nacrtom zakona nisu predviđene izmene i dopune, značajne sa stanovišta sprečavanja korupcije, koje se tiču:

  • propisivanja preciznih uslova i kriterijuma za imenovanje članova upravnog odbora i direktora javnih agencija;
  • sprečavanja da se v.d. stanje u nekoj javnoj agenciji održava u neprimereno dugom vremenskom periodu;
  • uspostavljanja delotvornog mehanizma za utvrđivanje odgovornosti direktora javnih agencija;
  • uvođenja ograničenja u pogledu prijema poklona i priloga i regulisanja sukoba interesa zaposlenih i radno angažovanih u javnim agencijama.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje uočenih nedostataka i rizika korupcije iz odredaba Zakona doprinelo smanjenju prostora za eventualne zloupotrebe i stvaranju odgovarajućeg pravnog okvira u ovoj oblasti.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 23.11.2017.
Naslov: Redakcija