Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNICI O POSTUPKU PRIJEMA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA: Očekuje se raspisivanje konkursa za 160 sudijskih i tužilačkih pripravnika. Prijemni ispit sprovešće Pravosudna akademija. Kandidati će polagati pismeni test sa 30 pitanja iz oblasti krivičnog, građanskog i ustavnog prava


Nekoliko hiljada diplomiranih pravnika u Srbiji očekuje da Ministarstvo pravde raspiše konkurs za 160 sudijskih i tužilačkih pripravnika, koji je ministarka pravde Nela Kuburović najavila početkom oktobra.

"Konkurs će obuhvatiti 160 pripravničkih, plaćenih radnih mesta. Oni bi trebalo da počnu sa radom do kraja 2017. godine. To će ujedno biti i prvi konkurs ovog tipa u poslednje tri godine", rekla je tada Nela Kuburović.

U Ministarstvu pravde je objašnjeno da još "nema ništa novo" u vezi sa konkursom. Međutim, kako navode u Udruženju sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, ministarka pravde je 12. oktobra donela Pravilnik o postupku prijema sudijskih pripravnika ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017) i Pravilnik o postupku prijema tužilačkih pripravnika ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017), iz kojih proizlazi da će glavnu ulogu u sprovođenju prijemnog ispita imati Pravosudna akademija.

Svi kandidati će polagati pismeni test, na kojem će biti ukupno 30 pitanja iz oblasti krivičnog, građanskog i ustavnog prava. Na pitanja će odgovarati zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora, a tačan odgovor vredi dva boda. Pismeni test može im doneti najviše 60 bodova, a prosečna ocena sa fakulteta najviše 40 bodova.

Članove ispitne komisije iz reda sudija i zamenika javnih tužilaca imenovaće Upravni odbor Pravosudne akademije. Rang-lista sa podacima o kandidatima i dobijenim bodovima biće objavljena na internet stranici pomenute akademije.

Ovakvim postupkom se jasno implicira da će Pravosudna akademija uticati na "ulazak u pravosuđe" i imati ključnu ulogu u zapošljavanju pripravnika i direktan uticaj na prijem sudijskih i tužilačkih pomoćnika nakon položenog pravosudnog ispita. O prigovorima kandidata na utvrđeni broj bodova odlučuje direktor Pravosudne akademije i njegova odluka je konačna – kaže Jelena Dunjić, član Upravnog odbora Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije.

Naglašava da se u ovakvim okolnostima postavlja pitanje nadležnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u budućnosti – prilikom izbora za sudije i tužioce, jer se iz redova pripravnika konkuriše na mesto pomoćnika, a iz redova pomoćnika na mesto sudije i zamenika tužioca.

U pravosuđu danas radi nekoliko stotina volontera i oko 1.300 pomoćnika. Volonteri su diplomirani pravnici, koji ne zasnivaju radni odnos i ne primaju platu, ali radom stiču pravo da polažu pravosudni ispit. Pomoćnici imaju položen pravosudni ispit, zasnovan radni odnos na određeno ili neodređeno vreme, i kandidati su za sudije i zamenike tužilaca.

Sudijski i tužilački pomoćnici su državni službenici, pod nadležnošću Ministarstva pravde, koje utvrđuje sistematizaciju, donosi kadrovski plan i isplaćuje plate. Sa druge strane, za status, plate i broj sudija i tužilaca nadležni su Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, koji bi trebalo da od 1. januara 2018. godine preuzmu sva ovlašćenja u vezi sa budžetom za pravosuđe, pa bi svi ovi zaposleni bili u njihovoj nadležnosti. Po tom planu, VSS i DVT bi trebalo da donose i odluke o broju potrebnih pripravnika i pomoćnika.

Najavljeni konkurs za pripravnike je prilika za sve diplomirane pravnike da zasnuju radni odnos na određeno vreme od tri godine u sudovima i tužilaštvima.

Zbog zakonske zabrane zapošljavanja, sprovođenja restriktivne budžetske politike i kadrovskih planova u kojima su izostavljeni pripravnici, u našem pravosudnom sistemu ima puno volontera, koji se nalaze u nepovoljnom položaju. Ministarstvo pravde nije u obavezi da vodi evidenciju o ukupnom broju volontera. Oni zaključuju ugovore o volontiranju, radi osposobljavanja za polaganje pravosudnog ispita – navodi Jelena Gajić, predsednica Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije.

Volonteri zapravo predstavljaju "sivu masu" srpskog pravosuđa, kažu Gajićeva i Dunjićeva, koji rade kao sudijski pomoćnici u Apelacionom sudu u Beogradu.

Volonteri su direktno uključeni u rad sudova i javnih tužilaštava, jer obrađuju priličan broj predmeta i aktivno učestvuju u njihovom rešavanju. Pretežan deo posla koji oni obavljaju nigde se ne beleži, već se pripisuje rezultatima zaposlenih, pa je nemoguće ustanoviti tačan obim posla i produktivnost volontera. Poražavajuće je za domaći pravosudni sistem da u njemu, bez bilo kakve naknade, rade i volonteri sa položenim pravosudnim ispitom – navode one.

Očekuje se da će konkurs za pripravnike biti raspisan u najskorijem roku – do kraja oktobra. Koliko pripravnika u kojim sudovima i tužilaštvima će tražiti Ministarstvo pravde, biće poznato tek kada javni konkurs bude objavljen.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 21.10.2017.
Naslov: Redakcija