Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SRBIJA DO KRAJA GODINE TREBA DA URADI NOVI PROGRAM REŠAVANJA STARIH SUDSKIH SPOROVA


Na zahtev Evropske komisije Srbija do kraja godine treba da uradi novi program rešavanja starih sudskih sporova, kojih je na kraju 2018. bilo čak 804.525, jer u suprotom preti opasnost da se dodatno naruši efikasnost pravosuđa, koja je uslov za zatvaranje poglavlja 23, saznaje "Blic".

Reč je o sporovima koji traju duže od dve godine, što je za evropske standarde dug period, zbog čega je i novom strategijom razvoja pravosuđa od 2020. do 2025, rešavanje ovog problema definisano kao prioritet.

Da je to tako vidi se i iz rokova koji su definisani ovim dokumentom Vlade koji je nedavno usvojen, po kojem u poslednjem kvartalu ove godine mora da se definiše novi jedinstven program rešavanja starih sudskih sporova. To praktično znači da će morati da se nađu efikasniji mehanizmi jer prethodni, doneti 2013. i dopunjeni 2015. godine, nisu uspeli da srpsko pravosuđe očiste od "starih predmeta".

Da je to tako pokazuje i analiza Ministarstva pravde iz koje se vidi da je 2012. godine ovih sporova bilo 1.729.768 u svim sudovima u Srbiji, a da su do kraja 2018. rešena 925.243. To smanjenje jeste znatno i postignuto je pojačanim naporima sudija, uvođenjem alternativnih načina rešavanja sporova, ali i usvajanjem Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019), kojim je redukovan broj predmeta vezanih za dugove po računima javnih preduzeća, koji su opterećivali osnovne sudove.

Naš izvor iz Nemanjine 11 tvrdi da to za zvaničnike EK nije dovoljno jer efekti prethodnih mera nisu dali potrebne rezultate i da insistiraju da se nađe način da se broj starih sporova u naredne tri godine nekoliko puta smanji.

- Programom za rešavanje starih sudskih sporova, koji je uradio Vrhovni kasacioni sud 2013. a izmenjen je 2016. godine, bilo je planirano da se broj ovih predmeta, kojih je 2012. godine bilo 1.729.768, smanji u 2018. za 80 odsto odnosno na 355.000. Taj cilj nije ostvaren jer ih je na kraju 2018. godine bilo blizu 930.000, zbog čega smo od EK dobili upozorenje da moraju urgentno da se definišu novi mehanizmi kako bi se ovaj problem rešio. U suprotnom, po njihovoj oceni, preti opasnost da se znatno naruše proklamovani principi iz Akcionog plana vezani za efikasnost srpskog pravosuđa. Zato je Ministarstvo pravde preuzelo obavezu da do kraja ove godine definiše novi jedinstven program rešavanja starih sudskih sporova, kojim bi se, između ostalog, oni statistički "podmladili". Naime, da bi se smanjio broj ovih sporova, vremenska granica za njihovo određivanje sa dve bila bi pomerena na tri godine - navodi naš sagovornik.

On dodaje da je to samo jedan od aspekata kojim bi se statistički smanjio broj starih predmeta, ali suštinski za njihovo rešavanje potreban je i znatno veći broj sudija.

- Posebna pažnja posvetiće se i rešavanju ovih sporova u sedištu apelacija jer prethodne mere nisu dale željene rezultate upravo tu. U narednom periodu prioritet u suđenju imaće sporovi koji traju više od tri godine. Istovremeno, Ministarstvo pravde mora da novim zakonskim rešenjima unapredi i podstakne alternativne načine rešavanja sporova, koji su dominantni u EU a u Srbiji nisu zaživeli, kako bi se broj starih predmeta smanjio - kaže naš izvor.

Iz Ministarstva pravde su potvrdili da EK insistira na rešavanju starih predmeta i da su akcionim planom za poglavlje 23 predviđeni i rokovi za prevazilaženje ovog problema.

- Program za rešavanje starih predmeta, Akcioni plan za poglavlje 23 i Strategija razvoja pravosuđa, predviđaju donošenje jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta za period 2021-2025. od strane Vrhovnog kasacionog suda, koji treba da se definiše u četvrtom kvartalu ove godine. To podrazumeva da se izradi i analiza do sada postignutih rezultata u primeni postojećeg jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta, koji ističe 2020. Primena novog jedinstvenog programa starih sporova za period 2021-2025. biće praćen kontinuirano, i to od januara 2021. godine - kažu u Ministarstvu pravde.

Izvor: Blic, Slađana Vukašinović, 20.08.2020.
Naslov: Redakcija