Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Visoki savet sudstva očekuje formiranje radne grupe za ustavne izmene, u čijem sastavu bi bili i predstavnici pravne nauke, pravosuđa i strukovnih udruženja


Ministarstvo pravde je više puta ponovilo, da nema nameru da otvara novu javnu raspravu ili da formira novu radnu grupu koja bi radila na usaglašavanju ustavnih izmena u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. S druge strane struka i dalje insistira na tome. Visoki savet sudstva preporučio je, nakon analize mišljenja Venecijanske komisije, da se formira radna grupa za izradu konačnog teksta Nacrta amandmana na Ustav Republike Srbije, u čijem sastavu bi bili i predstavnici pravne nauke, pravosuđa i strukovnih udruženja.

"VSS zahteva veću zaštitu sudske nezavisnosti i u tom cilju doslednu primenu principa podele vlasti u demokratskom društvu vladavine prava, kao i da bude u potpunosti uključen u izradu konačnog teksta Nacrta amandmana", navodi se u mišljenju ove nezavisne i samostalne institucije.

Kako dodaju, nakon onakvog mišljenja Venecijanske komisije, VSS smatra da je neophodno da se oformi radna grupa za izradu konačnog teksta Nacrta amandmana, u čijem sastavu bi bili i predstavnici pravosuđa, nauke i strukovnih udruženja. Radna grupa u takvom sastavu bi, kako navode, trebalo da razmotri sve primedbe i sugestije iz mišljenja Venecijanske komisije, a što bi obuhvatilo i stručne konsultacije, pre nego se tekst Nacrta amandmana uputi u proceduru Narodne skupštine.

"VSS smatra da Nacrt amandmana iz koga proističe da sudije nemaju većinu u VSS, te da predsednik VSS ne može biti biran iz reda sudija, pokazuje očiglednu nameru predlagača ovog dokumenta da u najvažnijem telu sudsko-upravne vlasti, koje treba da garantuje i obezbeđuje samostalnost i nezavisnost sudova i sudija, sudije ne budu odlučujući faktor", ocenjuje VSS.

Visoki savet sudstva osvrnuo se i na pojedinačne sporne predloge koje je izradilo Ministarstvo pravde, a koje je prvo stručna domaća javnost, a kasnije i Venecijanska komisija, kritikovala. Ovim povodom, VSS je objavila svoje mišljenje i predloge o najznačajnijim pitanjima i dilemama u tekstu Ustava u oblasti pravosuđa.

Kako navode, tekst Nacrta amandmana na Ustav RS koji je upućen Venecijanskoj komisiji je sačinjen bez neophodnih konsultacija sa Visokim savetom sudstva i nije otklonio suštinske nedostatke na koje je ukazano ranijim mišljenjima i sugestijama koje je ovo telo upućivalo Ministarstvu pravde.

Dodaju, i da su pored neusvajanja predloga za izmene određenih rešenja, u konačan tekst Nacrta amandmana uneta i pojedina rešenja koja do tada nikada nisu ni bila pomenuta, kao što su: izbor članova VSS iz reda "istaknutih pravnika" od strane petočlane komisije, većinom glasova njenih članova tj. sa ukupno tri glasa, kao i raspuštanje VSS svaki put kada ne odluči o pitanjima iz svoje nadležnosti u roku od 30 dana od dana kada je o tome prvi put odlučivalo.

 - Sužavanje nadležnosti Visokom savetu sudstva -

"Javnosti nisu saopšteni razlozi zbog čega Nacrt amandmana propisuje smanjenje broja i paran broj članova VSS kao i smanjenje broja članova iz reda sudija sa 7 na 5, radikalno nov način na koji se biraju i razrešavaju članovi ovog tela i uređuje njegov rad i odlučivanje, ali i zbog čega se menja definicija i sužavaju nadležnosti ovog tela", navodi VSS.

Kako dodaju, predloženim izmenama se, između ostalog, predviđa i mehanizam u slučaju nedonošenja nekih odluka iz nadležnosti VSS u roku od 30 dana od dana kada je o tome prvi put odlučivano, po kome prestaje mandat svim članovima VSS, pa i onim iz reda sudija.

Prema njihovom mišljenju, ovo predstavlja direktan pritisak na članove VSS kako bi činili ustupke pri odlučivanju.

 - "Istaknuti pravnik" će dovesti do političko- stranačkog uticaja u VSS-u -

Visoki savet sudstva navodi i da nije u skladu sa zvaničnim dokumentima Republike Srbije o pravosuđu, a ni sa Akcionim planom za Poglavlje 23, uvođenje u sastav VSS "istaknutih pravnika" koji bi taj status dobijali izborom u Narodnoj skupštini.

Prema njihovom mišljenju, ovo bi moglo dovesti do političko-stranačkog uticaja na rad VSS.

"Ne samo oba međunarodna udruženja sudija, već i Konsultativno veće evropskih sudija koje je telo Saveta Evrope, kao i VSS i Venecijanska komisija u svom Mišljenju, izjasnili su se da garancije objektivnog izbora članova VSS većinom od 3/5, odnosno 5/9 glasova svih narodnih poslanika nisu dovoljne", podseća VSS.

U prilog ovoj tezi, Savet citira i deo iz mišljenja Venecijanske komisije u kome se navodi da nije dopustivo "da polovina članova VSS bude povezana grupa istomišljenika po želji aktuelne vlasti. Malo je verovatno, prema tome, da je ovaj amandman odgovarajući za obezbeđenje pluralizma unutar VSS i Venecijanska komisija poziva srpske vlasti da pronađu drugo rešenje".

 - Državni funkcioneri ne treba da biraju članove Visokog saveta sudstva -

Takođe, po mišljenju VSS sporno je i rešenje prema kojem u slučaju neizbora svih članova VSS, preostale članove većinom glasova bira komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda, Vrhovni javni tužilac i Zaštitnik građana.

Ovo je sporno, prema mišljenju VSS, jer se radi o državnim funkcionerima različitih vidova vlasti, kao i o samo dva pravosudna funkcionera koje biraju ili predlažu za funkciju tako izabrani članovi VSS i VST.

"VSS ocenjuje da je sadašnji broj članova i sudija u sastavu VSS neophodan za ostvarivanje njegovih ustavnih funkcija, a da se kontrola ostvarivanja tih funkcija, uz inovirani normativni okvir, može postići još većom javnošću i transparentnošću rada, kao i uvođenjem kvalifikovane većine za donošenje najvažnijih odluka", ocenjuje VSS.

 - Obuka u državnoj instituciji ne može biti prethodni već dodatni uslov -

VSS se osvrnuo i na postojanje pravosudne institucije u Ustavu Srbije.

"Zbog svega iznetog, VSS ocenjuje da je sadašnji broj članova i sudija u sastavu VSS neophodan za ostvarivanje njegovih ustavnih funkcija, a da se kontrola ostvarivanja tih funkcija, uz inovirani normativni okvir, može postići još većom javnošću i transparentnošću rada, kao i uvođenjem kvalifikovane većine za donošenje najvažnijih odluka", smatra VSS.

Dodaje i da institucija za obuku u pravosuđu treba da bude definisana kao državna institucija sa svim potrebnim garancijama nezavisnosti.

"Ukoliko, ipak, predmetna materija ostane ustavna, završena obuka u instituciji za obuku u pravosuđu ne bi trebala nikako da bude prethodni uslov za prijavljivanje na oglas, već eventualno naknadni ili dodatni uslov ili obaveza koju bi izabrani sudija imao nakon što VSS završi postupak izbora na sudijsku funkciju", dodaje VSS u mišljenju.

 - Odredbe o premeštaju sudija nedovoljno precizne -

Prema mišljenju VSS, sporna je i odredba o premeštanju i upućivanju sudija u druge sudove bez svoje saglasnosti je nisu dovoljno precizirane.

"Nije jasno šta znači "ukidanje suda ili pretežnog dela nadležnosti suda u koji je izabran" i da li sudija koji se premešta zadržava dostignutu poziciju i primanja, tim pre što će i o ovim pitanjima odlučivati VSS u kome sudije nisu u većini. U Nacrtu amandmana na Ustav je izostavljena zabrana nepremestivosti u slučaju upućivanja sudije u drugi sud, koja postoji u važećem Ustavu, pa bi navedenu odredbu trebalo zadržati i pored toga precizno definisati ovu situaciju", ocenjuje VSS.

Kako smatraju, nije dovoljno jasno i precizno ustavno rešenje kojom se zabranjuje političko delovanje sudija i predsednika sudova, kojim je propisano i da se zakonom uređuje koje su funkcije, poslovi ili privatni interesi nespojivi.

Prema mišljenju i VSS i Venecijanske komisije, ovo rešenje trebalo bi jasnije definisati ili zameniti zabranom članstva u političkoj stranci, da se tumačenjem ove norme ne bi ugrozila prava sudija da u pitanjima struke učestvuju u javnom životu i deluju kroz strukovna udruženja i NVO.

Između ostalog, VSS skrenulo je pažnju i da je u Nacrtu amandmana neopravdano potpuno izostavljena odredba koja je važna za nezavisno sudstvo, a odnosi se na budžet.

Izvor: Vebsajt Insajder, 20.07.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija