Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Usklađeni tekst ustavnih izmena spreman do kraja leta 2018. godine


Do kraja leta će biti završen Nacrt ustavnih izmena u oblasti pravosuđa, a u toku je usklađivanje sa sugestijama Venecijanske komisije, navode iz Ministarstva pravde. Na pitanje ko čini radnu grupu koja će izraditi konačan Nacrt, iz Ministarstva, međutim, nije dat jasan odgovor.

"Do kraja leta Ministarstvo pravde će završiti rad na usaglašenom Nacrtu i proslediti ga Vladi Republike Srbije na usvajanje, koja ga upućuje Narodnoj skupštini na dalju proceduru. Usaglašavanje teksta Nacrta ustavnih izmena sa preporukama Venecijanske komisije radi Ministarstvo pravde, kao što je to činilo i prilikom inicijalne izrade zakona", poručeno je iz Ministarstva.

Venecijanska komisija je krajem juna objavila mišljenje o Nacrtu amandmana na Ustav RS i navela šest zamerki na predložena rešenja u ustavnim amandmanima uz sugestiju da budu promenjena.

Uprkos ranijim tvrdnjama ministarke pravde da se najveći deo primedbi zapravo odnosi na nejasnoće u prevodu, u objavljenom mišljenju Venecijanske komisije se vidi da je preporučeno da pojedine amandmane, koje je ranije kritikovala i struka, povuče i izmeni.

Komisija preporučuje izmenu amandmana koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva (VSS), sastav Državnog veća tužilaca (DVT), način raspuštanja VSS, razrešenja sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse, kao i na izbor tužilaca.

Nacrt koji je Ministarstvo pravde pripremilo iz dana u dan su kritikovala navodeći su da su amandmani neprihvatljivi jer omogućavaju veći pritisak na pravosuđe tražeći i njihovo povlačenje. To su, između ostalih, zatražili Apelacioni sud, Visoki savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud, Državno veće tužilaca i Nacionalni konvent za EU.

Nakon što je Venecijanska komisija uputila sugestije, više strukovnih i nevladinih udruženja pozvalo je Vladu i Ministarstvo pravde da, imajući u vidu zamerke Venecijanske komisije, formira novu radnu grupu i organizuje pravu stručnu javnu raspravu o izmenama ustava u oblasti pravosuđa.

Međutim, ministarska pravde je povodom tog zahteva izjavila da ne vidi razlog da se ponovo pišu amandmani, niti da se o tome ponovo vodi javna rasprava.

U međuvremenu, Konsultativno veće evropskih tužilaca je na zahtev Udruženja tužilaca izradilo mišljenje u kojem je iznelo značajne primedbe na ustavne amandmane Ministarstva pravde. Ovo savetodavno telo navelo je, između ostalog, da predloženi amandmani ne pružaju dovoljnu garanciju zaštite od političkog uticaja i političke kontrole, kao i da je potrebno da budu ponovo napisani.

To je, inače, treće telo Saveta Evrope koje je izrazilo zabrinutost u odnosu na Nacrt amandmana o pravosuđu.

Izmene Ustava o pravosuđu obaveza su koju je Srbija preuzela otvaranjem Poglavlja 23 u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sam postupak izmene najvišeg pravnog akta u državi kojim se garantuju prava i slobode građana, poštovanje demokratskih načela i principa, pripremali su se bez prave javne rasprave i bez adekvatne pažnje javnosti.

Izvor: Vebsajt Insajder, 18.07.2018.
Naslov: Redakcija