Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ENERGETSKA ZAJEDNICA NE MOŽE DA USPORI OTVARANJE PREGOVARAČKIH POGLAVLJA SA EU: Mere koje Energetska zajednica može da pokrene protiv Srbije su uskraćivanje prava glasa prilikom usvajanja budžeta Energetske zajednice i refundacuiju putnih troškova


Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kaže da će restrukturiranje Srbijagasa biti završeno do 1. jula 2016. godine, kao i da Energetska zajednica ne može da uspori otvaranje pregovaračkih poglavlja sa EU.

Antić pojašnjava da su jedine dve mere koje Energetska zajednica može da pokrene protiv Srbije uskraćivanje prava glasa prilikom usvajanja budžeta Energetske zajednice i refundacuiju putnih troškova.

On je dodao da je iznenađen izjavom direktora sekretarijata Energetske zajednice, Janeza Kopača, da bi Srbija zbog nerešenih pitanja u energetici mogla da se suoči sa sankcijama, kao što su poteškoće u otvaranju pojedinih poglavlja i uslovljavanje sa IPA fondovima.

"Energetska zajednica nije mehanizam u kome sankcije kao mera postoje. Jedina mera je ograničenje po pitanju prava glasa o budžetu Energetske zajednice i druga mera je izostajanje refundacije putnih troškova za ugovorne strane, koji su za 2015. godinu iznosili 5.027 evra", rekao je Antić.

Najveće zamerke Energetske zajednice stigle su ozbog kašnjenja u restrukturiranju Srbijagasa, a Antić pojašnjava da je Srbija još od 2005. godine imala obavezu da razdvoji to preduzeće na transport i distribuciju, ali da to nije urađeno.

"Planom reorganizacije Srbijagasa definisano je novo ustrojstvo kompanije i formirana dva nova preduzeća za transport i distribuciju gasa. Nalazimo se u fazi završetka sistematizacije radnih mesta, očekuje nas razdvajanje zaposlenih, finansijsko definisanje i početak rada", rekao je Antić i dodao da će sve biti završeno do početka jula kako je planirano.

Ostala sporna pitanja kao što su svođenje sumpora u mazutu sa tri odsto na jedan, Antić kaže da je povezano sa realizacijom duboke prerade u okviru NIS-a i da su tražili da se primena te odredbe odloži do 2019. godine.

Problemi u odnosima Elektromreže Srbije i Kosovske energetske korporacije su, kako navodi ministar energetike, neposredno vezani za Briselski sporazum i kašnjenje u formiranju Zajednice srpskih opština.

Antić je pojasnio da su za otvaranje pregovaračkih poglavlja sa EU dva parametra važna, a to su pitanje akcionog plana za obavezne rezerve nafte i akcioni plan vezan za restrukturiranje i razdvajanje delatnosti u Srbijagasu.

"Mi sa EU, odnosno Evropskom komisijom, nemamo ni jedan problematičan proces, tako da se ne dovodi u pitanje otvaranje poglavlja ili korištenje IPA fondova", naglasio je Antić.

On je dodao da se radi na finansijskoj konsolidaciji Srbijagasa, da se pregovori vode sa MMF, Svetskom bankom, da se usaglašava sa Energetskom zajednicom i Evropskom komisijom.

On kaže da se komunicaja sa Energetskom zajednicom odvija na dnevnom niovou, da Ministarstvo čeka da dobije neku vrstu zapisnika tokom nedavne posete predsednika Sekretarijata energetske zajednice i da će na osnovu toga Ministarstvo da reaguje.

Antić je Janezu Kopaču, koji se medijima u Srbiji obratio na srpskom, poručio da to sledeći put uradi na engleskom, jer je možda došlo do zabune u terminologiji.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 23.03.2016.
Naslov: Redakcija