Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKA ENERGETSKA ZAJEDNICA ĆE PREDLOŽITI UVOĐENJE SANKCIJA SRBIJI, UKOLIKO DO 1. JULA 2016. GODINE NE SPROVEDE RAZDVAJANJE DELATNOSTI U OKVIRU "SRBIJAGASA": Sankcijama je moguća zabrana glasanja na sastancima Energetske zajednice, uskraćivanje naknade troškova dolaska na sastanke Energetske zajednice i uskraćivanje sredstava iz IPA fondova za oblast energetike


Ukoliko do 1. jula 2016. godine ne bude sprovedeno razdvajanje delatnosti u okviru "Srbijagasa" Energetska zajednica će na ministarskom savetu predložiti usvajanje sankcija protiv Srbije, saopštio je direktor Sekretarijata Energetske zajednice u Beču, Janez Kopač, dodajući da su članovi Energetske zajednice dobili obećanja da će to biti učinjeno do 1. jula.

On je naveo da predstavnici Energetske zajednice "sumnjaju da je to i uz puno volje moguće" i dodao da je do sada "rukovodstvo Srbijagasa to pitanje blokiralo"."Napravljena je nova firma "na papiru", ali ima jednog zaposlenog i ne izvodi nikakve delatnosti. To nije pravno razdvanje, ni na papiru, a ni u praksi."

Govoreći o sankcijama, Kopač je objasnio da one mogu biti i simbolične, ali i ozbiljne - finansijske.

Simbolične su - moguća zabrana glasanja na sastancima Energetske zajednice, uskraćivanje nadokada troškova dolaska na sastanke Energetske zajednice i to je suma od 30.000 do 40.000 evra godišnje.

Što se tiče ozbiljnijih sankcija, moguće je uskraćivanje evropskih sredstava iz IPA fondova Srbiji za oblast energetike.

Kopač je naveo, da pored "Srbijagasa" postoji više otvorenih pitanja koja sprečavaju otvaranje pregovaračkog poglavlja koje se odnosi na oblast energetike.

Druga otvorena pitanja odnose na saradnju "Elektromreže Srbije" sa Biroom za dodelu koordinisanih preograničnih kapaciteta u Podgorici, a sporna je tarifa od 40.000 evra koju treba platiti.

Sporno je i pitanje saradnje između EMS-a i KOSTT-a kao operatera na područuju Kosova.

Četvrto otvoreno pitanje odnosi se na zaštitu životne sredine, odnosno na Direktivu o sumporu u gorivima, jer Srbija već godinama ne poštuje direktive o minimalnom odnosno maksimalnom procentu sumpora u mazutu.

"Predlaže se da se to počne poštovati krajem 2019. godine što je za nas neprihvatljivo", rekao je Kopač ističući da se za to mora naći kompromis.

Sekretarijat Energetske zajednice očekuje da u vezi svih otvorenih pitanja dobije od Ministarstva energetike i rudarstva, odnosno Republike Srbije, predloge koji će se dalji koraci preduzeti kako bi se prevažišli problemi.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija