Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: Od 1. juna 2016. godine uspostavlja se centralna evidencija izrečenih mera u kojoj će na jednom mestu biti prikupljeni podaci o onim privrednim subjektima, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora ili drugih organa čije je poslovanje sankcionisano izricanjem krivičnih, prekršajnih ili upravnih sankcija


Godinama se obećava da će se na jednom mestu naći svi poslodavci koji ne ispunjavaju svoje obaveze, bilo prema državi, bilo prema radnicima. Dalje od obećanja nije se otišlo.

Međutim, Predlogom zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre predviđeno je da će se na jednom mestu naći sve "loše gazde" pa će se u svakom trenutku znati koji šta ne ispunjava i koji se ne pridržava zakona. O navedenom Predlogu zakona poslanici raspravljaju u okviru Desete sednece Drugog redovnog zasedanja.

Predlogom zakona previđeno je uspostavljanje centralnog registra, u kojem će na jednom mestu biti sistematizovani prikupljeni podaci o onim privrednim subjektima, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora ili drugih organa, čije je poslovanje sankcionisano izricanjem krivičnih, prekršajnih ili upravnih sankcija.

To je ne samo potreba da se razdvoje dobre gazde od loših već i bitan uslov za transparentnost poslovanja svih privrednih subjekata u Srbiji i povećanje stepena sigurnosti pravnog prometa svih njegovih učesnika.Tako će, od 1. juna 2016. godine, vlasnik, članovi nadzornog odbora i drugi zakonski zastupnici, kao i generalni direktor moći dobiti privremenu zabranu obavljanja poslovanja, ali i osnivanje novih firmi i raspolaganja novcem. Osnov da bi se nečiji podaci upisali u elektronsku bazu podataka biće krivične, prekršajne ili upravne sankcije izrečene od privrednih, prekršajnih i drugih sudova, Poreske uprave, nadležnih inspekcija.

Ta evidencija trebalo bi da spreči loše poslodavce da unište preduzeće, oštećuju privatne i državne poverioce i da nakon toga osnuju novo preduzeće i nesmetano nastave da posluju. Drugim rečima, oni koji su jednom oštetili neko preduzeće i ostavili ga u ogromnim dugovima više neće moći da krenu iz početka kroz novi biznis, već će ih ono što je zapisano u centralnom registru stalno pratiti i sprečavati da opet učine isto.

Centralni registar o "lošim gazdama" vodiće Agencija za privredne registre. Ulaskom u evidenciju, dobijaće se kompletnija slika o poslovanju privrednih subjekata, a ona će biti i pomoćni alat državnim organima za donošenje različitih odluka. Sve kaznene mere izrečene poslodavcima moraće da budu u centralnoj evidenciji. Tako će se prvi put na jednom mestu videti i informacije o nivou poslovne i profesionalne pouzdanosti, ali i odgovornosti privrednih subjekata prema državi i zaposlenima.

Iz konačnog Predloga zakona koji je Vlada Republike Srbije prosledila poslanicima na usvajanje po hitnom postupku izostao je predlog da se u registru nađu i oni direktori preduzeća čiji su računi blokirani duže od 120 dana. Obrazloženje Ministarstva privrede je da Predlog zakona predviđa mogućnost privremene zabrane raspolaganja novcem za konkretne vlasnike i direktore, a da bi neka podzakonska akta mogla regulisati i tu problematiku.

Predlogom zakona se, inače, prvi put u pravni sistem Srbije uvodi pojam statusnih registara. Definisano je da su statusni registri baze podataka o fizičkim i pravnim licima koje vode agencije ili nadležni državni organi, u kojima se registruju podaci. Predlogom zakona se jasno propisuju kriterijumi, odnosno osnovi za nastanak i prestanak privremenog ograničavanja prava, što garantuje visok nivo pravne sigurnosti.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 22.12.2015.
Naslov: Redakcija