Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS: Predviđeno je da će taksa za RTS i RTV iznositi 150 dinara, kao i da će njena naplata ići preko računa za utrošenu električnu energiju. Taksa neće biti posebno odvojena, već će ući u sumu koju građani moraju da plate na ime utrošene električne energije. EPS će neplatišama slati utužitelje i moći će da obustavi isporuku struje


Taksa za Javnu medijsku ustanovu "Radio televizija Srbije" i Javnu medijsku ustanovu "Radio televizija Vojvodine" ulazi u račun za utrošenu električnu energiju, a EPS će neplatišama slati utužitelje i može da im isključi struju, kaže Zoran Popović, predsednik UO RTS.

Predlogom zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis predviđeno je da visina takse bude 150 dinara i da se naplaćuje uz račun za struju počev od 1. januara 2016.

Taksa neće biti posebno odvojena na računu za struju, već će ući u sumu koju građani moraju da plate na ime utrošene električne energije. Pored postojećih stavki o količini potrošene jeftine i skupe struje, na računu će biti navedena i stavka takse za javni servis.

To znači da građani neće imati mogućnost izbora po pitanju plaćanja takse. Ako je ne plate, čeka ih utuženje, i to, kako tvrde u RTS, od EPS-a.

- Nisam video Predlog zakona, ali su mi objasnili iz pravnog tima RTS da će građani morati da plaćaju taksu i da ona ulazi u račun za struju. Rekli su mi da će EPS biti zadužen da osigura naplatu, kao i da će on slati utužitelje neplatišama - kaže Zoran Popović.

Na pitanje da li će EPS onima koji ne plate taksu moći i da obustavi isporuku električne energije, Popović kaže: "EPS će moći i da isključi struju".

U EPS, međutim, ne znaju ništa o tome. Na pitanje da li će EPS zbog duga za RTS taksu moći da seče i struju, direktor EPS Aleksandar Obradović odgovara: "Za nas je takva odredba nepoznata. Kada zakon i podzakonska akta budu usvojeni, tada možemo razgovarati o ugovoru sa RTS i našim međusobnim pravima i obavezama".

Predlog zakona u suprotnosti je sa postojećim Zakonom o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 103/2015 - dalje: Zakon). Naime, Predlog zakona propisuje da je taksa za RTS i RTV 150 dinara, a prema Zakonu, visinu takse određuju upravni odbori RTS i RTV. To znači da UO RTS sada može da odredi taksu od 500 dinara i da time ne prekrši Zakon.

Ko će biti oslobođen takse za RTS:

- Invalidi sa 100 odsto telesnog oštećenja

- Slepe osobe

- Osobe koje su izgubile sluh

- Vlasnici više nekretnina za stanove i kuće u kojima ne stanuju

Izvor: Vebsajt Blic, K. Blagović, G. Avalić, 22.12.2015.
Naslov: Redakcija