Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Društvo sudija Srbije ukazuje da postupak ustavnih izmena nije u skladu sa propisima


Postupak promene Ustava do sada nije obavljen u skladu sa predviđenim postupkom, u skladu sa Pravnom analizom ustavnog okvira o pravosuđu ili Akcionim planom za Poglavlje 23, a struka nije podržala rešenja iz Nacrta amandmana na Ustav RS, ocenilo je Društvo sudija Srbije.

To udruženje je u komentaru na Nacrt amandmana na Ustav Srbije navelo da postupak promene Ustava počinje "podnošenjem predloga za promenu, koji Narodna akupština usvaja dvotrećinskom većinom" i da se "tek nakon odluke Narodne skupštine može pristupiti izradi novih ustavnih rešenja".

"Narodna skupština do danas nije donela odluku o pristupanju promeni Ustava. Štaviše, Narodna skupština je 5. marta odbila predlog poslanika za održavanje Javnog slušanja u vezi sa promenom Ustava", navelo je Društvo sudija Srbije.

Društvo je dodalo i da postoji rizik prevelike političke zloupotrebe tokom izbora članova Visokog saveta sudstva iz reda, kako je predloženo "istaknutih pravnika", zbog potencijalne zavisnosti tih članova Saveta od vladajuće većine, kao i da će "dosadašnje ustavne garancije nezavisnosti sudija biti umanjene ukoliko budu zaista usvojena rešenja iz Nacrta amandmana".

Društvo sudija Srbije podseća da je Ministarstvo pravde 22. januara objavilo Radnu verziju amandmana na Ustav Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe i da je taj tekst razmatran tokom mesec dana na četiri okrugla stola, ali da dodatne javne rasprave nije bilo.

"Ministarstvo pravde objavilo je revidiranu verziju ovog teksta i istog dana poslalo Nacrt amandmana na Ustav Venecijanskoj komisiji na ekspertizu, bez ikakve rasprave. Taj nacrt amandmana sadrži odredbe koje nisu prihvatljive u modernim ustavnim demokratijama", navodi se u komentaru Društva sudija Srbije.

Dodaju i da se neke odredbe Nacrta amandmana koje imaju dalekosežne posledice nisu ni pomenute u Radnoj verziji iz januara 2018, "a kamoli raspravljane".

"Te odredbe predviđaju izbor članova Visokog saveta sudstva iz reda 'istaknutih pravnika" od strane petočlane komisije, većinom glasova njenih članova tj. sa ukupno tri glasa, kao i raspuštanje Visokog saveta sudstva svaki put kada ne odluči o pitanju u okviru svoje nadležnosti u roku od 30 dana od dana", dodaje se u komentaru.

Još jedna od primedbu upućenih Nacrtu koji je poslat pred Venecijansku komisiju jeste da postoje razlike između srpske i engleske verzije teksta i da "uopšteno govoreći, prevod pati od brojnih nedoslednosti, neusaglašeno su korišćena velika slova, tekst u kurzivu, predlozi i određeni i neodređeni članovi".

Podsetimo, ministarka pravde Nela Kuburović najavljivala je da će biti usvojeni predlozi struke, ali do toga nije došlo. Naprotiv, Ministarstvo je čak dodalo novu odredbu kojom još više "disciplinuje" sudije unutar Visokog saveta sudstva.

Zatim je po dobijanju stava Venecijanske komisije Ministarstvo pravde tvrdilo da u izveštaju nema kritika i da se najveći deo nejasnoća odnosio na prevod. Međutim ispostavilo se da se većina kritika poklapa sa onima koje je iznela struka, a iz Ministarstva su poručili da će izmene Ustava biti usklađene s preporukama Venecijanske komisije do kraja leta.

Izvor: Vebsajt Insajder, 19.07.2018.
Naslov: Redakcija