Zastava Bosne i Hercegovine

POTREBAN PODZAKONSKI AKT KOJIM BI SE REGULISALO IZDAVANJE IZVODA IZ KATASTRA: Da bi promet nepokretnosti bio siguran, bez šanse za prevare, notari moraju imati izvod iz katastra u realnom vremenu. Predstavnici RGZ, javnih beležnika i Ministarstva pravde uskoro će zajednički postići dogovor kako bi se sprovelo najbolje moguće rešenje


Redovi građana ispred katastra ovih dana svedoče da još nije rešen problem ažurnosti digitalnih podataka o statusu nepokretnosti, a prodaja i kupovina stanova, kuća i zemljišta beleži porast u junu, jer tokom prethodna dva i po meseca gotovo niko nije obavljao ove pravne poslove.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić kaže da notari imaju pristup bazi podataka sa zakašnjenjem od nekoliko dana. Ako su podaci tri dana neažurni, znamo da se u tom periodu može dogoditi nešto nezakonito, na primer da neko podnese zahtev za upis hipoteke, zabeležbe i zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti, a da javni beležnik to ne može da vidi.

Tek kada registar bude ažuran, tako da vidimo podatke u realnom vremenu, onda možemo biti uvereni da je obavljen zakonit pravni posao, bez mogućnosti da postoji bilo kakav rizik ili prevara. Javni beležnik odgovara celokupnom svojom imovinom za sigurnost pravnog posla. On mora da ima ažuran podatak o tome ko je vlasnik nepokretnosti i da bude siguran da nema nikakvih promena– kaže Srbislav Cvejić.

Javni beležnici, preko Ministarstva pravde, imaju direktan uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti, vrše uvid u tu bazu i štampaju list nepokretnosti, koji ulažu u spis predmeta i ne naplaćuju nikakvu naknadu. Kada ocene da postoji bilo kakav rizik tada traže ažuran list nepokretnosti.

Republički geodetski zavod (RGZ) je prošle nedelje dostavio Predlog uredbe koja bi definisala sve detalje korišćenja digitalnog dokumenta, ali je Ministarstvo pravde dalo negativno mišljenje o tom predlogu.

U RGZ-u naglašavaju da je cilj katastra da građani imaju besplatan uvid u list nepokretnosti, a u Ministarstvu pravde tvrde da katastar nije obezbedio tehničke uslove za povezivanje sa servisom koji omogućuje put kroz zaštićenu pravosudnu mrežu.

Najavljeno je da će predstavnici RGZ, javnih beležnika i Ministarstva pravde uskoro sesti za sto da postignu dogovor kako bi se sprovelo najbolje moguće rešenje.

Cilj je da imamo pristup dnevno ažurnom izvodu iz katastra nepokretnosti. Poređenja radi, možemo reći da javni beležnici nemaju nikakav problem kada sačinjavaju ugovore sa pravnim licima i kada proveravaju podatke u registru APR-a, gde postoje dnevno ažurni podaci i nema potrebe da se traži bilo kakav papir ili dokaz. Isto tako, ažuran katastar rešio bi probleme građana i "ukinuo" redove na šalterima – kažu u Javnobeležničkoj komori Srbije.

U JKS se nadaju da će do kraja godine, pored javnih beležnika, advokata i geodetskih organizacija, uvid u ažurnu bazu podataka Geodetsko-katastarskog informacionog sistema, imati i svi državni organi koji su nadležni da odlučuju o pravima i obavezama građana, kao što su na primer MUP i javni izvršitelji. U tom slučaju niko ne bi imao potrebu da ide na bilo čiji šalter, naglašavaju u Javnobeležničkoj komori Srbije.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 17.06.2020.
Naslov: Redakcija