Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA: Predviđeno je objedinjeno postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje prilikom produženja radne dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva, kao i mogućnost izdavanja radne dozvole strancu kome je odobrena viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja


Zakon o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017 i 50/2018 - dalje: Zakon) usvojen je krajem 2014. godine i već u prvim godinama nakon stupanja na snagu bili su primetni pozitivni efekti njegove primene. Naime, do njegovog donošenja u primeni je bio Zakon iz 1978. godine, kada se na godišnjem nivou u proseku izdavalo oko 1.500 dozvola za rad strancima.

Od početka primene novog Zakona, odnosno od decembra 2014. godine pa do danas, Nacionalna služba za zapošljavanje izdala je ukupno 33.167 dozvola za rad, kako novih, tako i produženih.

Sama primena Zakona u praksi otvorila je pojedina pitanja, tako da je u decembru 2017. godine i u junu 2018. godine izvršeno preciziranje pojedinih odredbi ovog zakona, a u cilju pojednostavljenja procedura, izdavanja dozvole za rad i lakše primene propisa u praksi.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca vrši se dalje preciziranje pojedinih odredbi zakona i doprinosi se efikasnijem sprovođenju propisa i efikasnijem postupanju nadležnih organa, što u krajnjem pozitivno utiče na dalji razvoj povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenje stranih investicija.

Ovaj Predlog zakona prate istovremeno izmene i dopune Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018), kojim se vrši pojednostavljenje postupka prilikom pribavljanja odobrenja za privremeni boravak i preciziraju odredbe koje uređuju pribavljanje viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Usklađivanjem odredbi Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima, poslodavcu se pruža mogućnost da tokom trajanja postupka odobrenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, koji se vodi pred nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvom, pokrene postupak za izdavanje radne dozvole pred Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Dakle, dok je stranac još uvek u postupku pribavljanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odnosno dok je još uvek u inostranstvu, poslodavac može preduzeti neophodne aktivnosti pred Nacionalnom službom za zapošljavanje i u cilju izdavanja odgovarajuće radne dozvole.

Predlogom zakona predviđeno je i objedinjeno postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje prilikom produženja radne dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva, kao i mogućnost izdavanja radne dozvole strancu kome je odobrena viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Objedinjeno postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje podrazumeva da se teret pribavljanja potrebne dokumentacije, pribavljanje prethodnog mišljenja resornog ministarstva o opravdanosti produženja navedenih vrsta radnih dozvola i saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, prebacuje na Nacionalnu službu za zapošljavanje, čime je izvršeno pojednostavljenje postupka, a poslodavcu znatno olakšan postupak produženja radne dozvole.

Ovaj zakon je upravo pravi signal da je Republika Srbija zemlja ubrzanog razvoja i da postoji zainteresovanost stranaca da rade u njoj, kao i stranih investitora da investiraju i prenose svoja znanja domaćim poslodavcima u Republici Srbiji, naveo je ministar rada, zapošljavanja, socijalne politike i boračkih pitanja, Zoran Đorđević obrazlažući Predlog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.04.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija