Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GODIŠNJI IZVEŠTAJ EK O NAPRETKU SRBIJE: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca smatra da je Izveštaj, u delu koji se odnosi na pravosuđe, objektivan


Izveštaj EK o napretku Srbije, koji je objavljen 17. aprila 2018. godine, u delu koji se odnosi na pravosuđe je kvalitetan i objektivan, a njegovi glavni zaključci su u skladu sa ranije iznetim stavovima Udruženja tužilaca Srbije, saopšteno je iz ovog udruženja.

Udruženje tužilaca izdvojilo je najznačajnije elemente Izveštaja u domenu struke. Kako objašnjavaju na više mesta potencira se zaključak da je opseg političkog uticaja na pravosuđe i dalje na zabrinjavajućem nivou.

- U odnosu na funkcionisanje demokratskih institucija ukazano je da su potrebni dalji napori kako bi se osigurala sistemska saradnja između vlade i civilnog društva, naročito Konventa, u čiji sastav ulaze i strukovne organizacije sudija i tužilaca, uz napomenu da civilno društvo igra ključnu ulogu u podizanju svesti o građanskim i političkim pravima, u okruženju koje nije otvoreno za kritiku, uz negativne izjave vladinih zvaničnika- navode u Udruženju.

Kako objašnjavaju u Izveštaju o napretku Srbije izražena je zabrinutost povodom široke rasprostranjenosti korupcije i ukazano da je, s tim u vezi potrebno jačati nezavisna i regulatorna tela.

- S tim u vezi, navedeno je da je potrebno ostvariti značajan napredak u jačanju nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva putem izmena ustavnih i zakonskih odredbi- stoji u saopštenju Udruženja tužilaca.

Kako dalje objašnjavaju u odnosu na pitanja nezavisnosti i nepristrasnosti, izražena je zabrinutost u pogledu širokih diskrecionih ovlašćenja predsednika suda i javnih tužilaca na rad pojedinačnih sudija i zamenika tužioca, uz zaključak da takva ovlašćenja mogu uticati na nezavisnost i nepristrasnost postupanja sudova i tužilaštava.

- Izveštaj je obuhvatio i proces ustavne reforme o pravosudnoj nezavisnosti objektivno prikazujući probleme koji su u javnoj debati postojali. Ukazano je na potrebu široke, inkluzivne i značajne javne debate vođene na konstruktivan način, a u cilju podizanja svesti o procesu ustavne reforme u zemlji. Zaključeno je da Nacrt amandmana na Ustav RS, koji treba da razmatra Venecijanska komisija, treba da bude refleksija upravo takve debate. Sa žaljenjem konstatujemo da su amandmani već poslati Venecijanskoj komisiji i da je šansa za kvalitetnu i inkluzivnu javnu raspravu, za sada, propuštena - naglašavaju u Udruženju tužilaca.

Izveštaj o napretku Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, kako dodaju u ovom strukovnom udruženju, obuhvatio je i pitanje postojanja pritiska na pravosuđe (uključujući i vlasti u pravosuđu), uz zaključak da je takav pritisak i dalje visok.

- Sa zabrinutošću je ukazano na postojanje javnih komentara vladinih zvaničnika, čak i na najvišem nivou, o istrazi i tekućim postupcima. Ipak, konstatuje se napredak, posebno u delu koji se odnosi na rad poverenika za samostalnost Državnog veća tužilaca, koji je postupao u nekoliko slučajeva. Izveštaj je obuhvatio i podatke o budžetu sudova i tužilaštava prikazujući koliko se na budžete odvaja po glavi stanovnika. Tako, u 2017. godini ukupni budžet za sudove bio je 25,16 evra po stanovniku, a ukupan budžet za tužilaštva bio je 5,37 evra po stanovniku - naglašavaju oni.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije ukazuje na činjenicu da su troškovi pravosuđa, po glavi stanovnika, na samom dnu evropske lestvice i da unapređenje rada pravosuđa nije moguće samo putem izmene Ustava i zakona.

- Već je za to neophodno povećanje budžetskih sredstava koja bi bila trošena, ne samo na troškove postupka i plate, već i na jačanje infrastrukturnih potencijala (zgrada, IT sistema i sl), kao i na kontinuiranu obuku zaposlenih u pravosuđu - zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Blic, 19.04.2018.
Naslov: Redakcija