Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KULTURI: Ministarstvo kulture i informisanja pozvalo reprezentativna udruženja samostalnih umetnika da u zakonskom roku dostave Predlog pravilnika o statusu samostalnih umetnika


Ministarstvo kulture i informisanja pozvalo je reprezentativna udruženja samostalnih umetnika da u zakonskom roku dostave Predlog pravilnika koji reguliše status samostalnih umetnika, da bi to Ministarstvo moglo da usvoji preporuke Zaštitnika građana.

Kako je saopšteno, od osam preporuka koje je uputio Zaštitnik građana, samo jedna se odnosi na zakonsku regulativu za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo kulture i informisanja.

Prema Članu 62. stav 2. Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 13/2016), ministar je dužan da u roku od šest meseci od dana usvajanja Zakona donese podzakonska akta (Pravilnik) kojima se bliže uređuje status samostalnih umetnika, i to na osnovu predloga reprezentativnih udruženja.

Ministarstvo je podsetilo da nije nadležno za sprovođenje Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), ali da bez obzira na to, ima veoma aktivnu ulogu u rešavanju problema uplate zaostalih doprinosa.

Kako se u saopštenju dodaje, Ministarstvo kulture organizovalo je niz susreta predstavnika reprezentativnih udruženja, opština, Ministarstva finansija i Poreske uprave, kako bi se u što kraćem roku pronašlo rešenje za uplatu zaostalih doprinosa samostalnim umetnicima.

Zaštitnik građana ukazao je na obavezu Ministarstva kulture i informisanja da bez odlaganja precizno uredi obaveze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samostalnih umetnika.

ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 13/2016)

Član 62

Po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, reprezentativna udruženja donose rešenja za kulturno područje za koje su upisana u registar reprezentativnih udruženja u kulturi u smislu člana 56. ovog zakona.

Bliže uslove, merila i kriterijume, kao i postupak po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, kao i postupak provere ispunjenosti uslova iz člana 61. ovog zakona za lica koja su upisana u evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture za četvorogodišnji period, za sve oblasti kulturnih delatnosti na predlog reprezentativnih udruženja, propisuje ministar.

Lice koje je upisano u evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, oslobađa se od obaveze dokazivanja ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana, kada napuni 30 godina staža osiguranja (muškarci), odnosno 25 godina staža osiguranja (žene).

Lični podaci o licima iz stava 2. su: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto i opština rođenja, adresa, mesto i opština stanovanja i kontakt telefon.

Izvor: Vebsajt RTS, 21.03.2016.
Naslov: Redakcija