Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Bez odlaganja urediti uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samostalnih umetnika


Obaveza je Ministarstva kulture i informisanja, kreatora javnih politika u oblasti kulture, da bez odlaganja precizno uredi obaveze Republike, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, reprezentativnih udruženja i samostalnih umetnika u odnosu na uplatu doprinosa, kako bi se izbegla dalja konfuzija i šteta po građane.

Takva obaveza stoji i na Gradu Beogradu, u delu koji se odnosi na bliže uslove i način sticanja prava na uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijsko - invalidsko osiguranje za samostalne umetnike, stoji u utvrđenju sa preporukama Zaštitnika građana koje je upućeno ovim organima.

Kako je navedeno, Ombudsman je na osnovu pritužbi samostalnih umetnika preporučio mere koje Ministarstvo kulture i informisanja, ali i grad Beograd treba da sprovedu kako bi se otklonili propusti, jer u zakonski predviđenom roku nisu doneli propis koji uređuje sticanje svojstva samostalnog umetnika, niti su kontrolisali uplatu obaveznih doprinosa umetnicima.

Ministarstvo kulture i informisanja načinilo je propuste u radu koji se ogledaju u tome što:

  • u zakonom predviđenom roku nije donelo propis koji uređuje postupak sticanja svojstva samostalnog umetnika;
  • nije vršilo nadzor nad primenom Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 13/2016)u vezi sa uplatom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samostalih umetnika;
  • nije, zajedno sa drugim organima, preduzelo mere radi utvrđivanja razloga nastanka dugovanja i docnje pri uplati doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje samostalnih umetnika i otklanjanja/umanjenja štetnih posledica;
  • nije preduzelo mere radi rešavanja nemogućnosti samostalnih umetnika da ostvare pravo na obavezno zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu;
  • prilikom pripreme Zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)nije otklonilo postojeće nepreciznosti u zakonskim odredbama vezi sa obavezama i odgovornostima Republike, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, reprezenativnog udruženja i samostalnog umetnika u vezi sa uplatom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Grad Beograd načinio je propuste u radu koji se ogledaju u tome što:

  • u zakonom predviđenom roku nije doneo propis koji uređuje način i postupak sticanja prava na uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje samostalnih umetnika;
  • nije obezbedio sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje samostalnih umetnika u 2015. godini;
  • nije, zajedno sa drugim organima, preduzeo mere radi utvrđivanja razloga nastanka dugovanja i docnje pri uplati doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje samostalnih umetnika i otklanjanja/umanjenja štetnih posledica.
Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 21.03.2016.