Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme. Za vreme pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na zaradu i sva druga prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu


Mladi pravnici neopravdano su izostavljeni iz programa sticanja prakse za polaganje stručnog ispita u 2016. godini koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Pravo da učestvuju u realizaciji prema Javnom pozivu za realizaciju programa stručne prakse u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2016. godini imaju poslodavci koji pripadaju javnom sektoru i to isključivo iz oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, kažu u Forumu sudija Srbije.

Oni naglašavaju da se veliki broj pripravnika volontera nalazi na praksi i pored toga što se stručno osposobljavaju, oni pomažu sudijama u svakodnevnom radu i na taj način doprinose povećanju efikasnosti sudstva. Ukoliko bi bili deo stručne prakse, NSZ bi im u zavisnosti od nivoa obrazovanja isplaćivao od 10.000 do 14.000 dinara.

- Praksa u sudovima je uslov za polaganje pravosudnog ispita - kažu u Forumu. - Ona podrazumeva svakodnevni rad, sa punim osmočasovnim radnim vremenom na stručnim poslovima izrade nacrta sudijskih odluka i drugih akata pod nadzorom sudija. Pripravnički staž u oblasti pravosuđa traje minimalno 24 meseca, što ga čini najdužim u odnosu na slične stručne prakse i programe obuka.

Pravosudni ispit je zbog obima gradiva, sadržaja i organizacije polaganja najteži državni ispit. Teška finansijska situacija ne dozvoljava sudovima da sa pripravnicima zaključuju ugovore o radu, tako da mladi pravnici koji žele da steknu potrebna znanja svoju pripravničku obuku prolaze u svojstvu pripravnika volontera - ne primaju nikakvu naknadu.

U Nacionalnoj službi za zapošljavanje objašnjavaju da su u februaru 2016. godine objavili javne pozive za realizaciju programa stručne prakse i to u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita i sticanja posebnih praktičnih znanja i veština. Pravo na učešće imaju i poslodavci iz privatnog sektora, a uslovi su definisani na osnovu usvojenog Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu.

- Program ima za cilj sticanje znanja i veština za samostalan rad u struci za koje je stečeno odgovarajuće obrazovanje, odnosno kvalifikacija, bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno sticanje radnog iskustva u struci radi povećanja kompententnosti i zapošljivosti nezaposlenih, pre svega, mladih ljudi - kažu NSZ. - Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) omogućeno je da ukoliko postoji mogućnost, poslodavac i volonter mogu da dogovore i novčanu naknadu za vreme stručnog osposobljavanja, ali se ona ne smatra zaradom u smislu ovog propisa.

Poslodavci iz oblasti pravosuđa su imali mogućnost da se uključuju u programe stručne prakse sve do 2014. godine. U 2015. godini učestvovali su samo oni iz privatnog sektora, dok u 2016. godini na osnovu usvojenog Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja mogu biti angažovani oni koji volontiraju kod privatnika i deo javnog sektora. Broj pripravnika iz javnog sektora ne sme biti veći od 30 odsto od ukupno planiranog broja obuhvaćenih stručnom praksom.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

10. Pripravnici

Član 47

Poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na lice koje je radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koja je uslov za rad na tim poslovima.

Pripravnički staž traje najduže godinu dana, ako zakonom nije drukčije određeno.

Za vreme pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na zaradu i sva druga prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Član 109

Pripravnik ima pravo na zaradu najmanje u visini 80% osnovne zarade za poslove za koje je zaključio ugovor o radu, kao i na naknadu troškova i druga primanja, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 21.03.2016.
Naslov: Redakcija