Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORUM SUDIJA SRBIJE: Upućen dopis Nacionalnoj službi za zapošljavanje kako bi se i pripravnicima –volonterima, koji se nalaze na stručnoj praksi u sudovima, omogućilo da ravnopravno sa ostalim diplomcima, koji prolaze praksu u drugim organima i institucijama, ostvare pravo na novčanu naknadu


Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2016. godini.

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac koji pripada javnom sektoru i to isključivo u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite.

U saopštenju Foruma sudija Srbije navodi se da je iz navedenog programa neopravdano izostavljeno pravosuđe.

U sudovima se organizuje stručna praksa koju prolaze diplomirani pravnici kako bio stekli uslov za polaganje pravosudnog ispita.

Praksa podrazumeva svakodnevni rad, sa punim osmočasovnim radnim vremenom na stručnim poslovima izrade nacrta sudijskih odluka i drugih akata pod nadzorom sudija – principala.

Pripravnički staž u oblasti pravosuđa traje minimalno 24 meseca, što ga čini najdužim u odnosu na slične stručne prakse i programe obuka.

Pravosudni ispit zbog obima gradiva, samog sadržaja i organizacije polaganja predstavlja najteži državni ispit.

Teška finansijska situacija ne dozvoljava sudovima mogućnost da sa pripravnicima zaključuju ugovore o radu, tako da mladi pravnici koji žele da steknu potrebna znanja svoju pripravničku obuku prolaze u svojstvu pripravnika volontera, ne primaju nikakvu naknadu. Broj pripravnika volontera koji se nalaze na praksi nije mali, pored toga što se stručno osposoljavaju oni pomažu sudijama u svakodnevnom radu i na taj način doprinose povećanju efikasnosti sudstva.

Forum sudija Srbije uputio je dopis Nacionalnoj službi za zapošljavanje kako bi se omogućilo i pripravnicima –volonterima koji se nalaze na stručnoj praksi u sudovima da ravnopravno sa ostalim diplomcima koji prolaze praksu u drugim organima i institucijama ostvare pravo na novčanu naknadu.

Izvor: Facebook Forum sudija Srbije, 15.03.2016.
Naslov: Redakcija