Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMPANIJA PARAGRAF ODRŽALA PRVI DAN OBUKE ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE: Beograd, 22. februar 2016. godine


U organizaciji kompanije Paragraf, 22. i 23. februara 2016. godine održava se šesta po redu pripremna obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Zbog velikog interesovanja korisnika, izvršenog usklađivanja Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015 - dalje: Pravilnik) sa odredbama izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, i činjenice da je Uprava za javne nabavke počela sa organizacijom i realizacijom ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke prema odredbama izmenjenog Zakona o javnim nabavkama, kompanija Paragraf organizuje obuku usklađenu sa odredbama novih i izmenjenih propisa.

Polaznici obuke su prevashodno predstavnici naručilaca koji sprovode postupke javnih nabavki, ali i značajan broj predstavnika ponuđača koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Program obuke je podeljen u dva dana, i u potpunosti prilagođen ispitnim oblastima propisanim Pravilnikom.

Prvog dana obuke, nakon uvodnog dela u kome je predstavljen program obuke i prateća literetura, kao i program stručnog ispita za službenika za javne nabavke, održana su predavanja planirana za prvi dan obuke, od strane predavača:

- Natalija Radošević, Licencirani službenik za javne nabavke sa višegodišnjim iskustvom (Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji; Pojam i predmet javne nabavke; Načela javne nabavke;; Plan nabavki; Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke; Konkurentni dijalog; Postupak javne nabavke male vrednosti; Centralizovane javne nabavke);

- Tatjana Ribić, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (Nabavke na koje se zakon ne primenjuje; otvoreni postupak; restriktivni postupak; kvalifikacioni postupak; konkurs za dizajn; Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga; Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka; Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke; Sprečavanje korupcije i sukoba interesa; Oglasi o javnoj nabavci;);

- Dragana Đinđić, Viši urednik u redakciji Budžetskog instruktora (pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda; pregovarački postupak objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;sistem dinamične nabavke; elektronska licitacija Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti i javne nabavke radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća - udesa).

Na kraju predavanja predviđenih za prvi dan obuke, odgovarano je na pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama koje se odnose na ispit, kao i praktičnu primenu Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Svi polaznici obuke, uz plaćenu kotizaciju, dobijaju GRATIS - komplet od tri knjige iz oblasti javnih nabavki, i to:

• I KNJIGA: Novi priručnik za primenu Zakona o javnim nabavkama, sa tumačenjem najnovijih izmena i dopuna propisa, stavovima nadležnih institucija i modelima akata;

• II KNJIGA: Zbirka propisa za sprovođenje postupaka javnih nabavki,

• III KNJIGA: Vodič za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Izvor: Redakcija, 22.02.2016.