Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI: Propisuje se da je arhivska građa dostupna za korišćenje 30 godina od njenog nastanka ili ranije ako za to dozvolu da stvaralac ili imalac arhivske građe, dok je arhivska građa koja se odnosi na odbranu zemlje i nacionalnu bezbednost, kao i na privredne i druge interese Srbije dostupna 50 godina posle nastanka


Narodna skupština Republike Srbije raspravlja o Predlogu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti.

Predlog zakona propisuje da je arhivska građa kulturno dobro od opšteg interesa za Srbiju koje uživa posebnu zaštitu i da se trajno čuva u obliku u kojem je nastala.

Arhivski fond Srbije definiše se kao sva arhivska građa koja se nalazi na teritoriji Srbije, ali i građa koja predstavlja deo kulturno nasleđa Srbije, a nalazi van njene teritorije, kao i kopije stranih izvora koji se odnose na istoriju Srbije i srpskog naroda.

Predviđeno je i da Vlada osnuje Telo za koordinaciju rada javnih i specijalnih arhiva Srbije, kao i da je Državni arhiv Srbije dužan da uspostavi i vodi elektronski arhiv u Državnom centru za čuvanje i upravljanje podacima.

Zakon propisuje da je arhivska građa dostupna za korišćenje 30 godina od njenog nastanka ili ranije ako za to dozvolu da stvaralac ili imalac arhivske građe, dok je arhivska građa koja se odnosi na odbranu zemlje i nacionalnu bezbednost, kao i na privredne i druge interese Srbije dostupna 50 godina posle nastanka.

Arhivska građa i dosijei lica nastalih u radu službi bezbednosti uređuju se posebnim zakonom.

Kao javni arhivi navode se Državni arhiv Srbije, Arhiv Jugoslavije, Vojni arhiv, Pokrajinski arhivi Vojvodine i Kosova i Metohije, međuopštinski arhivi i arhivi jedinica lokalne samouprave - koji, osim Vojnog arhiva, čine mrežu arhiva Srbije.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija