Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: Registar reprezentativnih udruženja vodiće se elektronski, a uvodi se i inspekcijski nadzor


Narodna skupština Republike Srbije raspravlja o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je da se izmenama Zakona o kulturi precizno utvrđuju delatnosti koje predstavljaju predmet regulisanja tog zakona, odnosno oblasti na koje se zakon odnosi, kojima se između ostalog dodaje delatnost umetničke fotografije.

Predlogom zakona stvara se i pravni osnov za dalje sistematsko uređenje manifestacija, kao i da se propisuju obavezni softveri za digitalizaciju kulturnog nasleđa, kao i da će se izmenama zakona, on uskladiti sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).

Ministar je naveo da se uređuje izbor direktora ustanova kulture na javnim konkursima i uvode nova ograničenja koja dovode do prestanka zloupotrebe v.d. stanja.

Vukosavljević je dodao da se uređuje umetnička igra kao jedna od najtežih profesija, jer je neophodno je urediti specifičnost položaja igrača.

On je dodao da će se registar reprezentativnih udruženja voditi elektronski i da se uvodi i inspekcijski nadzor.

U Predlogu zakona navodi se da su kulturne delatnosti književnost, muzika, likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura, pozorišna umetnost, umetnička igra - klasičan balet, narodna igra i savremena igra, filmska umetnost i ostala audio-vizuelno stvaralaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimedija.

Kulturne delatnosti su i ostala izvođenja kulturnih programa - mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost, delatnost u oblasti nepokretnih kulturnih dobara, u oblasti pokretnih kulturnih dobara, u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečko-informacione delatnosti, naučno-istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, menadžment u kulturi i unapređenje informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti.

Takođe se kada je reč o digitalizaciji navodi da su ustanove kulture obavezne da koriste jedinstvena softverska rešenja i da omoguće dostupnost i razmenu podataka.

Dopune Zakona propisuju da se direktor ustanove kulture bira na konkursu koji se raspisuje najkasnije 60 dana pre isteka mandata direktora i da se konkurs objavljuje na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, na oglasnoj tabli ili u prostorijama ustanove.

Kandidati za direktore ustanove moraju imati visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi. Takođe se propisuje da jedna osoba može biti vršilac dužnosti funkcije najduže godinu dana i da može biti dva puta imenovano za v.d.

Kada je reč o igračima umetničke igre izmene Zakona definišu da zaposlenima u ustanovama kulture, a koji rade na radnom mestu na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, radni odnos prestaje sa navršavanjem uslova za sticanje prava na starosnu penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako poslodavac ne može da obezbedi drugo radno mesto za koje ta osoba ispunjava uslove.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija