Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O UGOSTITELJSTVU: Propisana je obaveza ugostitelja sa uslugama smeštaja u nekategorisanom objektu da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti podnesu prijavu u opštini na čijoj teritoriji se objekat nalazi. Ugostitelj, pravno lice koji pruža smeštaj u nekategorisanom objektu, a koji se nije pre početka rada prijavio u svojoj opštini, reskira da plati kaznu od 200.000 do 800.000 dinara, od 40.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i od 100.000 do 500.000 dinara za preduzetnika


Zakonom o ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019) utvrđeno je evidentiranje ugostiteljskih objekata, a Pravilnikom o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj ("Sl. glasnik RS", br. 90/2019) bliži uslovi.

Propisana je obaveza ugostitelja sa uslugama smeštaja u nekategorisanom objektu da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti podnesu prijavu u opštini na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

U resornom ministarstvu navode da je u skladu sa Zakonom u postupku izrada Centralnog informacionog sistema za turizam i ugostiteljstvo, kroz koji će se voditi evidencija gostiju u smeštajnim objektima. Početak rada očekuje se u drugoj polovini godine.

Nadležni procenjuju da ima oko 40 nekategorisanih ugostiteljskih objekata u Somboru, koji još uvek nisu obavili prijavu.

Srđan Relić jedan je od ugostitelja u Somboru koji ima prenoćište, a turistima su za obilazak grada na raspolaganju i bicikli. Ozbiljno je pristupio poslu i za pet godina smeštajne kapacitete proširio. Ističe da se u ovom zanimanju moraju pratiti trendovi, novine i poštovati zakonski propisi da bi se radilo bez "glavobolje", a domaći i strani turisti bili sigurni.

"Važno je da svi budu prijavljeni, a pogotovo po ovom novom zakonu. Neverovatno je koliko u Sombor dolazi ljudi iz celog sveta, a to su prednosti nas ugostitelja da im pružimo što bolje uslove smeštaja. Najviše se zadržavaju oko tri dana", kaže Relić.

Prenoćišta, konačišta, hosteli, objekti za smeštaj nautičkog i lovnog turizma, lovačke kolibe i kuće u obavezi su da pre početka rada podnesu prijavu u svojoj opštini, ali u Somboru mnogi to još uvek nisu učinili.

"Krajnji rok da se ovaj proces završi je 20. mart, a mi smo dali rok do 5. februara. Na žalost do ovog trenutka je jako malo ljudi kontaktiralo Odeljenje za privredu turizam i lokalno ekonomski razvoj da bi se prijavili. Pretpostavljam da mnogi očekuju mogućnost da će ostati u ovoj sivoj zoni, što mislim da nije realno. Imam potrebu da obavestim sve vlasnike objekta koji rade u turističke svrhe, a nisu nam se prijavili da će inspekcijski organi raditi svoj posao kako bi se svi evidentirali", podseća Ivan Kamerer, načelnik Odeljenja za privredu, turizam i lokalno ekonomski razvoj Sombora.

Rad koji nije u skladu sa Zakonom se ne toleriše tim pre što već registrovani ugostitelji treba da vide u državi partnera, kažu u turističkoj inspekciji. Dodaju da se redovne kontrole rade po planu, a po prijavi građana prioritetno.

Ugostitelj, pravno lice koji pruža smeštaj u nekategorisanom objektu, a koji se nije pre početka rada prijavio u svojoj opštini, reskira da plati kaznu od 200.000 do 800.000 dinara, od 40.000 do 100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i od 100.000 do 500.000 dinara za preduzetnika.

Napominju, kontrola će biti već od februara ove godine.

Izvor: Vebsajt B92, 20.01.2020.
Naslov: Redakcija