Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI: Agencija za privatizaciju se gasi 1. februara 2016. godine. Nadležnosti Agencije prenose se na Ministarstvo privrede, a postupke stečaja sprovodiće Agencija za licenciranje stečajnih upravnika


Agencija za privatizaciju biće ugašena 1. februara 2016. godine, predviđeno je Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, koji poslanici, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, razmatraju u okviru Desete sednice Drugog redovnog zasedanja.

Nadležnosti Agencije prenose se na Ministarstvo privrede, a postupke stečaja sprovodiće Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.

Ministarstvo privrede preuzeće od Agencije za privatizaciju prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu. Zaposlenima koji ne budu preuzeti prestaje radni odnos uz isplatu otpremnine u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) kojim je uređeno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru.

Gašenje Agencije za privatizaciju, kako je obrazloženo, u skladu je sa potrebama racionalizacije državne uprave i fiskalne konolidacije, jer je privatizacija oročena do kraja 2015. godine, a preduzeća koja do tada ne budu privatizovana ići će u stečaj.

Predloženo je da izmene i dopune Zakona o privatizaciji("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015 - dalje: Zakon) stupe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a da se primenjuju od 1. februara 2016. godine. Postupci privatizacije započeti po važećem Zakonu biće nastavljeni po novim propisima.

Izvor: Vebsajt N1 info, 18.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija