Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT UREDBE O BLIŽIM MERILIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Nova uredba od 2020. godine uvodi nove koeficijente i automatizuje obračun


Preduzetnici kojima se porez obračunava paušalno već sredinom januara sledeće godine trebalo bi da dobiju poreska rešenja. Iznose za ovu obavezu određivaće softver, u pojedinim slučajevima uz korekciju poreznika, pa se očekuje da sume neće biti subjektivno razrezane. Početnici u poslu mlađi od 30 i stariji od 55 godina, kao i osobe sa invaliditetom, mogu da računaju da određena umanjenja.

Ove novine donosi Nacrt uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, koji bi trebalo da se usvoji u decembru, ali i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana , koji je trenutno u skupštinskoj proceduri. Uredba propisuje novi način obračuna poreske osnovice, kao i spisak svih delatnosti uz nove koeficijente. U praksi, oni kojima će prema novoj metodologiji biti izračunata veća obaveza biće zaštićeni naredne tri godine, jer to povećanje ne sme da bude veće od deset odsto godišnje. Biće i delatnosti kojima će "nova matematika" doneti "lakša rešenja".

- Cilj nam je bio da unapredimo obračun paušalnog oporezivanja - objašnjava Dragan Agatunović iz Poreske uprave. - Početkom januara, svi paušalni poreski obveznici će dobiti rešenja za tekuću godinu. Neće biti više kašnjenja. Ona će biti elektronski dostavljena preko portala Poreske uprave. Na njemu će biti instaliran softver koji će unosom nekoliko elemenata izračunavati mesečne poreske obaveze. Tako eliminišemo i primedbu preduzetnika da ne mogu da predvide koliki će porez plaćati. Računovođe, cela auto-grana, limari, mehaničari i vulkanizeri će moći od januara da budu paušalno oporezovani, a do sada su vodili poslovne knjige.

Osnovica paušalnog poreza ubuduće će se određivati kada se prosečna plata u mestu delatnosti pomnoži sa brojem zaposlenih u njemu i podeli sa ukupnim brojem stanovnika. Tako se dobija ekonomski potencijal po glavi stanovnika. Množiće se sa koeficijentom delatnosti. Zona će povećavati obavezu jedino ako je "ekstra", dok će druga, treća i četvrta umanjivati obavezu. Postoji spisak lokacijski nezavisnih delatnosti - informatika, konsultantske usluge, taksisti, koje će se obračunavati preko republičkog proseka, broja zaposlenih i stanovnika u Srbiji.

- Paušalci će moći da predvide za koliko će im poreska obaveza biti već početkom godine - objašnjava Dušan Vasiljević iz NALED. - Mi sada imamo više od 110.000 paušalaca koji čekaju akontaciona, pa konačna rešenja. Olakšice su predviđene za mlađe od 30, starije od 55 godina, kao i za početnike u prve tri godine poslovanja. Biće lakše i Poreskoj upravi. Menjani su koeficijenti, ali bi iznosi trebalo da budu u trenutnim okvirima.

Prema novim rešenjima, ukida se podnošenje poreske prijave za početnike u poslu koji će biti paušalci. Poreznici će prijavom smatrati registracionu prijavu podnetu Agenciji za privredne registre. Ona će u roku od 48 sati stići do Poreske uprave. Za promenu statusa i neke druge situacija, zahtev i poreska prijava ostaju obavezni.

Okrugli sto posvećen novim rešenjima je bio prilika da ljudi iz struke reše neke od nedoumica. Većinu je zanimalo kako će u praksi izgledati test samostalnosti paušalaca, koji donosi novo zakonsko rešenje. On bi trebalo da se primenjuje od marta sledeće godine. S obzirom i na nove koeficijente, moglo bi se desiti, upozorile su računovođe, da neko poželi da izađe iz tog sistema. Datum do kog je to moguće uraditi, međutim, nije naveden u Predlogu zakona. Ukoliko ostane trenutno tumačenje da je to moguće do 30. novembra, do kada se i prijavljuje za paušal, onda će mnogi morati celu godinu da provedu u tom statusu mimo svoje volje.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 19.11.2019.
Naslov: Redakcija