Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Ministarstvo pravde saopštava da je radna grupa završila radni tekst zakona, te da će isti uskoro na javnu raspravu


Ministarstvo pravde saopštilo je da ne postoje nikakve protivurečne izjave ili navodi ministarke Nele Kuburović ili drugih predstavnika resornog Ministarstva u vezi sa izradom teksta novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U saopštenju, izdatom povodom neistinitih navoda u vezi sa tim, navodi se da je Kuburović na skupu održanom 14. novembra, posvećenom novom zakonskom okviru zaštite podataka o ličnosti i pravilima zaštite podataka o ličnosti u sektoru bezbednosti, rekla da je radna grupa Ministarstva pravde završila radni tekst navedenog zakona.

Taj radni tekst će Ministarstvo pravde do kraja tekuće radne nedelje uputiti Vladi Srbije, kako bi se doneo zaključak o pokretanju javne rasprave.

Donošenjem tog zaključka stvaraju se uslovi da se Nacrt zakona objavi na internet prezentaciji Ministarstva pravde, da se pozovu svi zainteresovani da dostave svoje mišljenje na nacrt, kao i da se organizuju okrugli stolovi.

Ministarstvo pravde ističe da je tekst novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti urađen u skladu sa novousvojenim pravnim okvirom EU, kao i da je u radu radne grupe učestvovao ekspert Saveta Evrope Grejem Saton.

Takođe, novi pravni propisi, koje su usvojile države EU, počinju da se primenjuju od maja 2018. godine, te ne stoji ni zamerka da Srbija kasni sa usaglašavanjem svog zakonodavnog okvira sa evropskim standardima.

Izvor: Vebsajt Vlade, 20.11.2017.
Naslov: Redakcija