Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Sindikati protiv Nacrta zakona. Traže da zarade i standard radnika definiše postojeći Zakon o radu


Svoj glas protiv Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru dići će 28. septembra 2017. godine ispred zgrade Vlade Republike Srbije sindikati zaposlenih u prosveti, ali je i većina granskih udruženja okupljenih u Savez samostalnih sindikata Srbije nezadovoljna tekstom ovog propisa.

Iz pregovora su još na početku izašli zaposleni u kulturi, a zajednički stav svih je da ne bi trebalo propisima strogo parcelisati javni i privatni sektor.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije (SSSS) naglašavaju da je neprimereno i nepotrebno da, na primer, dnevnice utvrđuje Vlada, pošto smatraju da je za to dovoljan kolektivni ugovor.

- Očigledno je da je namera zakonodavca da sebi maksimalno olakša, a radnicima oteža - kažu u SSSS.

Za Ivicu Cvetanovića, predsednika Konfederacije slobodnih sindikata Srbije, u čiji sastav ulazi najveći broj radničkih udruženja zaposlenih u javnom sektoru, Nacrt zakona dovešće ih u situaciju da nema kolektivnog pregovaranja, kako po pitanju zarada, tako i po pitanju bilo koje druge oblasti koja se tiče zaposlenog.

- Ne treba nam poseban zakon o radu koji se odnosi samo na javne službe - smatra Cvetanović.

Najvažnije je, prema njegovom mišljenju, da zarade i standard radnika moraju da se definišu po važećem Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) i kolektivnom ugovoru.

- Ne dozvoljavamo mogućnost da radnici nemaju uticaja na svoju platu i da se ukida kolektivni ugovor koji daje veća prava od zakona - kaže Cvetanović.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 20.09.2017.
Naslov: Redakcija