Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Osma redovna skupština Komore zakazana za 24. septembar 2016. godine - Donošenje Statuta AK Beograda, razmatranje Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći


Na dnevnom redu Skupštine Advokatske komore Beograda (AKB) koja će biti održana u subotu 24. septembra 2016. godine u Sava centru, naći će se Predlog statuta Advokatske komore Beograda, koji pored ostalog uvodi nov način glasanja, odnosno na drugačiji način utvrđuje izborna prava advokata.

Naime u članu 34. Predloga statuta kaže se da pravo da bira i da bude biran ima svaki advokat upisan u imenik advokata, osim advokata koji ima zasnovan radni odnos u advokatskom ortačkom društvu, a nije njegov član.

To znači da će celo advokatsko ortačko društvo, bez obzira na broj advokata koji u njemu rade, imati onoliko glasova koliko ima članova.

Prema Zakonu o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) dva ili više advokata mogu osnovati advokatsko ortačko društvo.

Ovakvi predlozi izazvali su polemike među advokatima.

Dok predlagači novih statutarnih rešenja tvrde da se na ovaj način sprečava da velike advokatske kompanije "progutaju" male i samostalne advokate - jer zaposleni advokati u ortačkim društvima rade u njihovo ime i za njihov račun, drugi smatraju da svaki advokat iz Imenika treba da ima svoj glas na Skupštini bez obzira kako je organizovan.

Na dnevnom redu Skupštine AKB biće i Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, o kojem advokatura kao zainteresovani partner i pružalac pomoći, treba da svoje mišljenje i zaključke.

Inače, izbori za organe beogradske Komore, za sada su planirani za 29. oktobar 2016. godine.

Međutim, zbog bojazni da bi izborna skupština mogla da bude odložena upravo zbog nesuglasica oko novih rešenja iz Statuta, Skupštinu za održavanje izbora su za isti datum, 29. oktobar sazvali i potpisnici zahteva za hitno sprovođenje izbora, njih 833 članova AKB.

Mandati aktuelnom rukovodstvu Komore su istekli 2014. godine, ali tada izbori nisu mogli da budu održani pod izgovorom štrajka advokature.

Na izbornoj skupštini treba da se da se izabere novi predsednik i zamenik predsednika AKB, članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Disciplinski tužioci, Disciplinske sudije, kao i predstavnici te komore u Upravnom odboru i skupštini Advokatske komore Srbije.

Advokatske komore, inače, obavljaju, pored ostalog, javna ovlašćenja koja je na njih delegirala država, kao što je upis i ispis advokata u Komoru.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija