Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JEDNODNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF: KAKO UPRAVLJANJE IMOVINOM JAVNIH PREDUZEĆA UTIČE NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE


Učesnici radionice će steći saznanja o tome koju imovinu javna preduzeća mogu evidentirati u svojim poslovnim knjigama, a koju treba da vode vanbilansno, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i odlukama o komunalnim delatnostima koje donose skupštine osnivača - jedinice lokalne samouprave. Pored pravilnog razgraničenja imovine, steći će se saznanja i o procedurama za procenu tog dela imovine, kao i isknjižavanja iz poslovnih knjiga javnih preduzeća i pravilnog evidentiranja u poslovnim knjigama osnivača.

Savetovanja će biti održana u Beogradu 11-og i Novom Sadu 18-tog oktobra.

Imajući u vidu da se javljaju nedoumice u vezi sa razgraničavanjem i evidentiranjem javne svojine, odnosno dela javne svojine koji se odnosi na dobra od opšteg interesa i mreže u skladu sa Zakonom o javnoj svojini u poslovnim knjigama javnih preduzeća i njihovih osnivača, na republičkom, pokrajinskom i nivou gradova i opština, radionica je namenjena javnim preduzećima i njihovim osnivačima radi sticanja potrebnih znanja o tretmanu javne svojine kroz poslovne knjige i finansijske izveštaje javnih preduzeća i osnivača javnih preduzeća.

Kako u skladu sa Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova postoji obaveza upisa gore opisanog dela javne svojine - mreža, steći će se potrebna saznanja u vezi sa procedurom upisa u isti.

Učesnici radionice će steći saznanja o tome koju imovinu javna preduzeća mogu evidentirati u svojim poslovnim knjigama, a koju treba da vode vanbilansno, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i odlukama o komunalnim delatnostima koje donose skupštine osnivača - jedinice lokalne samouprave. Pored pravilnog razgraničenja imovine, steći će se saznanja i o procedurama za procenu tog dela imovine, kao i isknjižavanja iz poslovnih knjiga javnih preduzeća i pravilnog evidentiranja u poslovnim knjigama osnivača.

Učesnici će detaljno biti upoznati sa računovodstvenim efektima isknjižavanja imovine iz poslovnih knjiga javnih preduzeća, kao i računovodstvenim tretmanom investicionih i kapitalnih održavanja tog dela javne imovine, odnosno pravilnog planiranja kapitalnih i tekućih investicija kroz program poslovanja kod javnih preduzeća i planiranje budžeta.

Sve dodatne informacije u vezi sa mestom održavanja, cenama i načinom prijavljivanja možete pronaći ovde.

Izvor: Redakcija, 21.08.2019.