Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Radionica

Upravljanje imovinom
i uticaj na finansijske izveštaje


Učesnici radionice će steći saznanja o tome koju imovinu javna preduzeća mogu evidentirati u svojim poslovnim knjigama, a koju treba da vode vanbilansno, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i odlukama o komunalnim delatnostima koje donose skupštine osnivača - jedinice lokalne samouprave. Pored pravilnog razgraničenja imovine, steći će se saznanja i o procedurama za procenu tog dela imovine, kao i isknjižavanja iz poslovnih knjiga javnih preduzeća i pravilnog evidentiranja u poslovnim knjigama osnivača.


 • Beograd | 11.10.2019
  Hotel Prag
  Kraljice Natalije 27
 • Novi Sad | 18.10.2019
  Hotel Aleksandar
  Bulevar cara Lazara 79


Prijavite se


Opis radionice:

Imajući u vidu da se javljaju nedoumice u vezi sa razgraničavanjem i evidentiranjem javne svojine, odnosno dela javne svojine koji se odnosi na dobra od opšteg interesa i mreže u skladu sa Zakonom o javnoj svojini u poslovnim knjigama javnih preduzeća i njihovih osnivača, na republičkom, pokrajinskom i nivou gradova i opština, radionica je namenjena javnim preduzećima i njihovim osnivačima radi sticanja potrebnih znanja o tretmanu javne svojine kroz poslovne knjige i finansijske izveštaje javnih preduzeća i osnivača javnih preduzeća.

Kako u skladu sa Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova postoji obaveza upisa gore opisanog dela javne svojine - mreža, steći će se potrebna saznanja u vezi sa procedurom upisa u isti.

Učesnici radionice će steći saznanja o tome koju imovinu javna preduzeća mogu evidentirati u svojim poslovnim knjigama, a koju treba da vode vanbilansno, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i odlukama o komunalnim delatnostima koje donose skupštine osnivača - jedinice lokalne samouprave. Pored pravilnog razgraničenja imovine, steći će se saznanja i o procedurama za procenu tog dela imovine, kao i isknjižavanja iz poslovnih knjiga javnih preduzeća i pravilnog evidentiranja u poslovnim knjigama osnivača.

Učesnici će detaljno biti upoznati sa računovodstvenim efektima isknjižavanja imovine iz poslovnih knjiga javnih preduzeća, kao i računovodstvenim tretmanom investicionih i kapitalnih održavanja tog dela javne imovine, odnosno pravilnog planiranja kapitalnih i tekućih investicija kroz program poslovanja kod javnih preduzeća i planiranje budžeta.

Od tema izdvajamo:

ODNOS JAVNIH PREDUZEĆA I NJIHOVIH OSNIVAČA

 • Upravljanje imovinom javnih preduzeća i ovlašćenja osnivača
 • Načini finansiranja javnih preduzeća i ulaganja od strane osnivača
 • Realizacija programa poslovanja, praćenje i izveštavanje
 • Uplata dela dobiti javnog preduzeća u budžet
 • Evidencija nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini
 • Računovodstveni aspekt imovine kod osnivača javnih preduzeća
 • Preporuke DRI u vezi sa raspolaganjem i evidencijom javne svojine

PRAVNI OKVIR JAVNE SVOJINE

 • Zakon o javnoj svojini (oblici i predmet javne svojine, nosioci prava javne svojine i korisnici stvari u javnoj svojini)
 • Javno preduzeće kao korisnik stvari u javnoj svojini
 • Ulaganje u kapital javnog preduzeća (novčani i nenovčani ulozi)
 • Ulaganje u kapital građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Procena vrednosti stvari koje se unose u kapital javnog preduzeća
 • Sticanje svojine javnog preduzeća i društva kapitala
 • Uspostavljanje svojine javnog preduzeća na nepokretnostima na kojima je imalo pravo korišćenja
 • Rok za podnošenje zahteva za upis u katastar
 • Upis prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala
 • Upis u katastar nepokretnosti i vodova javne svojine i svojine javnog preduzeća/društva kapitala,
 • Mreže u javnoj svojini
 • Ozakonjenje objekata i vodova u javnoj svojini

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN JAVNE SVOJINE KOD JAVNIH PREDUZEĆA

 • Javna svojina - kod koga se i na koji način evidentira u poslovnim knjigama
 • Efekti isknjižavanja dobara od opšteg interesa - imovine iz poslovnih knjiga javnih preduzeća u skladu sa punim MRS i MSFI i u skladu sa MSFI za MSP
 • Procena imovine i računovodstveni treman efekata procene imovine koja se vodi u poslovnim knjigama javnih preduzeća
 • Računovodstveni tretman investicionog i tekućeg održavanja javne svojine u poslovnim knjigama javnih preduzeća

Predavači:

Bojana Jakšić Kovačević

načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu

Jasmina Vratonjić

glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Doc. dr Marina Protić

odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"


Zašto da dođete na Paragrafovu radionicu?

Saznajte sve informacije i procedure neophodne za uspešno upravljanje imovinom u javnoj svojini - pribavljanje, raspolaganje i otuđenje, kao i način evidentiranja u poslovnim knjigama javnih preduzeća i njihovih osnivača.

Upoznajte se na detaljan i praktičan način sa postupcima i procedurama postupka upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Proverite svoje znanje i rešite dileme u pogledu isknjižavanja dobara od opšteg interesa - imovine iz poslovnih knjiga javnih preduzeća u skladu sa punim MRS i MSFI i u skladu sa MSFI za MSP.

Učesnici radionice imaće mogućnost aktivnog učešća i postavljanja pitanja panelistima.

Kome je namenjena radionica?

 • Pravnicima, finansijskim direktorima, šefovima računovodstva i zaposlenima u javnim preduzećima
 • Zaposlenima i rukovodiocima imovinsko-pravne službe, službe za budžet i finansije, službe računovodstva

Kotizacija jednodnevne radionice


Kotizacija obuhvata:

 • Pohađanje jednodnevne radionice
 • Stručni materijal za pohađanje radionice
 • Kvalifikovani sertifikat o pohađanju radionice
 • Kafu i ručak u pauzama predavanja

Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike!
Za više informacija, pozovite na brojeve telefona: 011/3290-393; 021/457-421; 018/302-109

PRETPLATNIK


9.900 rsd


NEPRETPLATNIK


13.900 rsd

Na cene kotizacije se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijavite se za jednodnevnu radionicu

Mesto i termin radionice:

Podaci o subjektu


Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodajte učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije


Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE