Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI: Maloletno lice, do navršene 16. godine života, ukoliko putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ni zakonski zastupnik, za prelazak državne granice mora da poseduje overenu saglasnost oba roditelja ako zajednički vrše roditeljsko pravo ili zakonskog zastupnika


Srpska administracija zadaje muku roditeljima kada jedno od njih vodi decu na odmor preko granice, ili ih šalju u pratnji familije i prijatelja. Nije potrebna saglasnost drugog roditelja ako su oni i dalje u braku, osim kod vađenja pasoša.

Nepoznavanje zakona i izmena zakonskih propisa najčešće se završavaju pribavljanjem nepotrebne dokumentacije i dodatnim troškovima kako bi se roditelji što bolje osigurali prilikom ulaska u drugu državu. Dileme nastupaju kada maloletno lice granicu prelazi sa tetkom, ujnom, strinom, bakom, rođakom ili u pratnji lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik. Nešto je lagodnija situacija kada oba roditelja imaju starateljstvo, a prava drama nastupa u slučajevima kada je jednom od njih uskraćeno starateljsko pravo, a želi dete da vodi preko granice.

Sve do početka 2018. godine ova oblast nije bila posebno regulisana, tako da je zavisila od slobodne procene službenika na granici, koji je, osim pasoša, mogao da traži overene saglasnosti roditelja, ili dozvoli prelazak maloletnika samo uz putnu ispravu. Stupanjem na snagu Zakona o graničnoj kontroli ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018) 3. aprila 2018. godine, prvi put uvodi se obaveznost posedovanja overene saglasnosti roditelja.

"U skladu sa članom 54 Zakona, za prelazak državne granice, maloletno lice, državljanin RS, do navršene 16. godine života, ukoliko putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ni zakonski zastupnik, mora da poseduje overenu saglasnost oba roditelja ako zajednički vrše roditeljsko pravo ili zakonskog zastupnika", saopštavaju iz MUP-a.

Zakonom je definisana i dokumentacija u slučaju podeljenog starateljstva, kao i kada je jednom od roditelja oduzeto pravo na starateljstvo nad detetom.

"Po Zakonu, za prelazak državne granice maloletnog lica, kada putuje u pratnji jednog roditelja, nije potrebna saglasnost drugog roditelja", navodi MUP. Pri tom se ova odredba ne odnosi na sve maloletnike, tačnije, nisu obuhvaćeni stariji maloletnici, s obzirom na to da je kao starosna granica predviđena navršena 16. godina života.

Saglasnost predstavlja izjavu koja se ranije overavala u sudu, a od uvođenja notara, izjava se overava kod njih. Overa ove izjave košta 360 dinara.

Pri donošenju novog Zakona zakonodavac je uskladio srpsku praksu sa obavezujućim propisima EU, odnosno Zakonikom o šengenskim granicama.

- U nekim zemljama je propisano da je potrebna saglasnost roditelja, dok u nekim, kao u nacionalnom zakonodavstvu Srbije, postoji definisano kada je potrebna saglasnost, ali ima i slučajeva gde postoji preporuka kako se postupa u takvim slučajevima. Međutim, pošto se radi o našim državljanima, granična policija druge zemlje dužna je da poštuje zakon zemlje iz koje maloletno lice dolazi, u ovom slučaju naše zemlje - objašnjava Marijana Petronijević, rukovodilac Službe za pravne poslove u Centru za socijalni rad.

Nove zakonske odredbe usklađene su sa Zakonom o putnim ispravama ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014). Prilikom podnošenje zahteva za izdavanje putne isprave za dete potrebna je saglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika. Međutim, u slučaju da je jednom roditelju odlukom suda dodeljeno starateljstvo, putna isprava će se izdati bez saglasnosti drugog roditelja.

Bilo je slučajeva da roditelj prijavi nestanak deteta i da ga policija pronađe na granici u pratnji drugog roditelja, a bilo je i dosta zloupotreba u slučaju poremećenih partnerskih odnosa, koje su se završavale prijavama Centru za socijalni rad.

- Mi se sa takvim slučajevima susrećemo kada su supružnici u postupku razvoda i kada su odnosi konfliktni i narušeni. Dešava se da roditelj optuži drugog roditelja da je odveo dete na putovanje bez saglasnosti, da sabotira drugog supružnika i ne da saglasnost za izlazak iz zemlje... - objašnjava pedagog Vesna Brajić iz Centra za socijalni rad u Šapcu.

ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

Maloletna lica

Član 54

Prilikom granične provere maloletnih lica, policijski službenik posebnu pažnju obraća da li maloletno lice putuje samo ili u pratnji drugog lica. 

Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.

Izvor: Vebsajt Blic, Mirjana Čvorić Gubelić, 21.08.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija