Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: Fiskalni savet podržava reformu finansiranja lokalne uprave i preporučuje da se Nacrt zakona usvoji odmah po formiranju nove Vlade RS


Prioritet nove Vlade Republike Srbije, u prvih par meseci, trebalo bi da bude reforma lokalnih javnih finansija, kao i usvajanje novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave, izjavio je član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov.

Altiparmakov je rekao da je Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je predložio Ministarstvo finansija dobar, te da Fiskalni savet podržava da se te izmene usvoje u što kraćem roku.

Na kritike Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), koja smatra da bi Nacrt zakona trebalo povući, Altiparmakov odgovara da nema potrebe za tom vrstom panike.

"Lokal neće izgibiti, kako NALED tvrdi, 30 milijardi dinara, već osam milijardi", rekao je Altiparmakov.

Govoreći o lokalnim samoupravama, Altiparmakov je precizirao da se moraju smanjiti tekući rashodi za zarade i subvencije, kako bi se povećale investicije u infrastrukturu.

Prema njegovim rečima samo 60 odsto domaćinastava u Srbiji je priključeno na kanalizaciju, a u Evropi je ta pokrivenost 80 odsto.

On ukazuje i da 80 odsto vodovodnih sistema u Vojvodini nije sasvim ispravno, te da je neophodno da lokalne samouprave investiraju u te oblasti.

Kada je reč o budžetiranju, Fiskalni savet ukazuje na "vidno pogoršanje ekonomske strukture rashoda na lokalu u poslednjoj deceniji".

Kapitalne investicije su doživele realni pad na lokalu od 50 odsto od 2008. do 2015. godine, konstatovao je Fiskalni savet.

Kada je reč o rashodima na zarade, vidi se da lokalne samouprave nisu pratile potrebu, već su ih povećali za 25 odsto, umesto da budu, kako bi trebalo veći za 6,5 odsto.

"Uzrok su povećanja preko zakonske indeksacije, kao i dodatno zapošljavanje. Najveći broj lokalnih samouprava smanjio je masu zarada na blizu 10 odsto, a imamo negativne izuzetke kao što je Požarevac koji uopšte nije smanjio prošle godine, ili Beograd koji je povećao masu zarada za dva odsto prošle godine", rekao je Altiparmakov.

Negativni rekorderi, prema njegovim rečima su Novi Pazar i Prokuplje koji 40 odsto budžeta troše na zaposlene, što je, ističe, dokaz neefikasnosti na lokalnom nivou.

Kao negativan primer, naveo je i Smederevsku Palanku, gde je većina opštinskih računa u blokadi, a ukupna docnja je reda veličina dva godišnja gradska budžeta.

"Neophodno je poboljšati rashode na lokalu, smanjiti rashode za zaposlene, i sredstva preusmeriti na investicije u infrastrukturu", podvukao je Altiparmakov.

On navodi da je potrebno i smanjenje subvencija na lokalu, dodajući da je u Evropi pravilo da lokal subvencioniše samo lokalne usluge javnog transporta, a u Srbiji se ta praksa sprovodi i na lokalne vodovode, toplane, kanalizaciju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija