Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: NALED TRAżI POVLAčENJE NACRTA ZAKONA IZ PROCEDURE, JER ćE DOVESTI DO FINANSIJSKOG SLABLJENJA GRADOVA I OPšTINA. PREDLAżU DODATNE ANALIZE I PROJEKCIJE KRETANJA PRIHODA NA LOKALU I RAZMATRANJE EFEKATA PRIMENE ZAKONA


Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave trebalo bi da bude povučen, jer će dovesti do finansijskog slabljenja gradova i opština, ocenjeno je iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

"Predlažemo da Nacrt zakona bude povučen iz procedure da bi se uradile dodatne analize i projekcije kretanja prihoda na lokalu i efekti primene zakona", naveo je NALED u saopštenju. Ta organizacija navela je da je napravila simulaciju sa primerom budžeta grada sa 100.000 stanovnika, koja je pokazala da bi gubici na prihodnoj strani iznosili više od milijardu dinara.

"Manjak po osnovu različitih komunalnih taksi i ekološke naknade bili bi veći od pola milijarde dinara, a po osnovu poreza na zarade dodatnih 600 miliona dinara", dodao je NALED.

Iz Alijanse su ocenili i da gradovima i opštinama u Srbiji rastu nadležnosti, smanjuju se prihodi, a nove obaveze ih očekuju na putu pristupanja EU.

"Primera radi, na lokalne samouprave prebačena je briga o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Pošto nisu dobile dodatni novac, neodrživi sistem finansiranja doveo je do skoka duga zdravstvenih ustanova na lokalu na deset milijardi dinara, koji će platiti građani", navedeno je u saopštenju.

NALED je podsetio i na to da su opštine "već pretrpele udar na budžete" od smanjenja poreza na zarade sa 12 odsto na deset, i upozorio na to da će država primorati lokalne samouprave, ukoliko nastavi da im smanjuje prihode i povećava obaveze, da povećaju takse i naknade.

"Time republički nivo vlasti odgovornost za parafiskale sa sebe prebacuje na lokal i dodatno ugrožava atraktivnost lokalnih samouprava u očima potencijalnih investitora", navedeno je u saopštenju NALED-a.

NALED je predložio Vladi Republike Srbije da razgovara sa dva najveća reprezentativna udruženja lokalnih samouprava kako bi se zaštitili interesi građana i privrednika.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 09.01.2016.
Naslov: Redakcija