Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU: Nevladina organizacija "Astra" apeluje na poslanike da ne usvoje član 12. Predloga zakona kojim se novčano kažnjava prosjačenje. Navode da bi u suprotnom Srbija bila jedina država u svetu koja trgovinu ljudima u cilju prosjačenja tretira kao prekršaj


Nevladina organizacija "Astra" apelovala je na poslanike Narodna skupštine Republike Srbije da ne usvoje član 12. Predloga zakona o javnom redu i miru koji se odnosi na novčane kazne za prosjačenje. U suprotnom bi Srbija bila jedina država u svetu koja trgovinu ljudima u cilju prosjačenja tretira kao prekršaj.

"Astra" objašnjava da će usvajanje te odredbe dovesti do nepoštovanja međunarodnih obaveza Srbije, ali da će i žrtve tog ozbiljnog krivičnog dela, posebno deca, biti svedene na lica nad kojima je izvršen prekršaj i biće im uskraćena neophodna pomoć.

Usvajanje člana 12. bi se takođe negativno odrazilo i na proces evropskih integracija Srbije, koja bi bila jedina država u svetu koja trgovinu ljudima u cilju prosjačenja tretira kao prekršaj.

Članom 12. Predloga zakona propisana je novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara i kazna zatvora od 30 do 60 dana za onoga ko organizuje prosjačenje ili za prosjačenje koristi decu ili maloletna lica.

"Ovako definisano prosjačenje spada u biće krivičnog dela trgovine ljudima iz člana 388 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), za šta je zaprećena kazna od dve do 10 godina zatvora, a ako je delo učinjeno prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorskom kaznom u trajanju od najmanje tri godine", kažu u "Astri".

Definicija krivičnog dela trgovine ljudima u Krivičnom zakoniku, sa prosjačenjem koje je eksplicitno navedeno kao oblik eksploatacije, pri čemu se, ako je delo učinjeno prema detetu ili maloletnom licu to tretira kao teži oblik izvršenja, u skladu je sa najvažnijim međunarodnim instrumentima u toj oblasti.

Iz te organizacije podsećaju da MUP Srbije svake godine podnese po nekoliko krivičnih prijava za trgovinu ljudima u cilju prinudnog prosjačenja, a da su žrtve u tim slučajevima skoro uvek deca.

Za prvih devet meseci 2015. godine, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima - državni organ nadležan za identifikaciju - identifikovao je šestoro dece koji su bila prinuđena na prosjačenje, što čini 20 odsto svih identifikovanih žrtava u tom periodu.

Prinudno i organizovano prosjačenje je i u važećem Zakonu o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 85/2005 - dr. zakon) bilo predvideno kao prekršaj, a zakonodavac je još jednom propustio da ovu nedoslednost ispravi.

PREDLOG ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

Prosjačenje

Član 12.

Ko prosjačenjem ugrožava spokojstvo građana ili narušava javni red i mir - kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko prekršaj iz stava 1. ovog člana, izvrši u grupi od tri i više lica - kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ko organizuje prosjačenje ili za prosjačenje koristi decu ili maloletna lica - kazniće se novčanom kaznom od 50.000 od 150.000 dinara i kaznom zatvora od 30 do 60 dana.

Izvor: Vebsajt RTS, 20.01.2016.
Naslov: Redakcija