Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju


Vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), Verica Lazić, formirala je Komisiju od stručnjaka iz oblasti medicine, sa zadatkom da se izmeni i dopuni Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju ("Sl. glasnik RS", br. 47/2008, 69/2008, 81/2010, 103/2010, 15/2011, 48/2012, 55/2012 - ispr., 64/2013 i 68/2013 - ispr. - dalje: Pravilnik), kako bi i osobe sa psihijatrijskom dijagnozom mogle da ostvare pravo na rehabilitaciju.

Imajući u vidu Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013) i načelo zabrane diskriminacije ovih lica, kao i činjenicu da od 2013. godine nisu vršene izmene Pravilnika, ukazala se potreba da se Pravilnik izmeni kako bi i osigurana lica koja imaju psihijatrijsku dijagnozu ostvarila pravo na rehabilitaciju zbog novonastalog oboljenja ili povrede, navode u RFZO-u.

Poverenik za zaštitu prava pacijenata u Kraljevu, na zahtev lekara kraljevačke neuropsihijatrije, podneo je inicijativu za ocenu ustavnosti Pravilnika, jer se njime, kako navode, diskriminišu osobe sa psihičkim smetnjama, uskraćivanjem prava na korišćenje produžene rehabilitacije u centrima, čak i u stanju kome.

U RFZO-u navode, da su, prema važećem Pravilniku psihijatrijske bolesti predstavljale kontraindikaciju za upućivanje na rehabilitaciju.

U Predlogu pravilnika koji je sačinjen u dosadašnjem radu komisije piše da su kontraindikacije za odlazak na produženu rehabilitaciju akutna psihoza i bolest zavisnosti, kao i aktuelno asocijalno ponašanje ili akutna sklonost ka samoubistvu.

Nakon što Nacrt pravilnika koji će izraditi Komisija bude donet na sednici Upravnog odbora, biće dostavljen Ministarstvu zdravlja na saglasnost.

Po stupanju na snagu novog Pravilnika, za osigurana lica sa psihijatsrijskim bolestima važiće isti uslovi i indikacije za upućivanje kao i za ostala osigurana lica.

Izvor: Vebsajt RTS, 20.01.2016.
Naslov: Redakcija