Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Usvajanje Zakona radi usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom. Rodna ravnopravnost je deo poglavlja 23 i 19 u pregovorima o članstvu u EU


Vlada Republike Srbije trebalo bi do kraja 2015. godine da usvoji Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti, najavila je predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović, dodajući da je Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti prošao javnu raspravu.

Mihajlović, koja je predstavila nacrte nove Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2020. i Akcionog plan za sprovođenje strategije, rekla je u Privrednoj komori Srbije da poslodavci više neće moći da postavljaju lična pitanja ženama na razgovoru za posao.

"Poslodavac više neće imati pravo da traži sliku kada se žena javi na konkurs, kao ni da u razgovoru pita da li ste udati ili niste, da li planirate decu i mnoga druga lična pitanja koja se danas postavljaju", rekla je ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.

Ona je poručila da mora da se pooštri odnos poslodavaca prema ženama kako bi pripadnice lepšeg pola bile u pravima izjednačene sa muškarcima.

Mihajlović je naglasila da je 2015. godina bila godina prekretnica u toj oblasti u Srbiji i istakla da je pripremljen zakonodavni okvir.

"Nacrt zakon će biti do kraja 2015. godine na sednici Vlade, a naša je obaveza da nakon toga, u narednih nekoliko meseci, pripremimo podzakonska akta i jedan deo njih će se ticati zapošljavanja", navela je Mihajlović.

Ona je rekla da su žene po Ustavu Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) izjednačene sa muškarcima, ali da svi znamo da to nije tako u realnom životu.

Mihajlović je naglasila da nova Nacionalna strategija i akcioni plan predviđaju veće ekonomsko osnaživanje žena i pospešivanje njihovog većeg uključivanja u politički život i postavljanje na rukovodeća mesta u organima vlasti na lokalnom i republičkom nivou.

Ona je rekla da je, takođe, cilj da se dostigne nulta tolerancija na nasilje nad ženama i to već do kraja 2016. godine, bolja koordinacija pravosuđa, socijalnih službi, policije i lokalnih samouprava, kao i izmena Krivičnog zakonika("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) u tom smislu i uskoro će biti uveden nacionalni SOS telefon.

Ona je dodala da će 2016. godine biti predstavljen i Indeks rodne ravnopravnosti u Srbiji.

Mihajlović je naglasila da je i budžet za 2016. rodno senzitivan odnosno da se vodilo računa o potrebama žena.

Predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, rekao je da PKS snažno podržava ekonomsko osnaživanje žena.

"Iako su žene danas vidljivije nego ranije, kako u politici tako i u poslovnom svetu, zabluda je da su u biznisu izjednačene sa muškarcima i da kada i dobiju posao, imaju isti tretman i iste šanse za napredovanje kao muškarci", rekao je Čadež.

Čadež je upozorio da žene čine čak 74 odsto izdržavanih osoba, da je zaposleno manje od 40 odsto radno sposobnih žena u godinama kada najviše mogu da pruže, da je trećina nezaposlena, kao i da se zaposlene žene primaju u proseku 25 odsto nižu platu od muških kolega, a u nekim sektorima imaju i do 70 odsto nižu zaradu.

Čadež je naglasio da se one koje se odluče na sopstveni biznis suočavaju sa gomilom barijera koje muškarci ne moraju da preskaču i da preduzetnice danas čine tek četvrtinu ukupnog broja privrednika u Srbiji, dok ih je u samostalnom biznisu upola manje nego muškaraca - svega 15 odsto.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija