Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Poreska uprava započela aktivnosti na utvrđivanju visine paušalnog prihoda i donošenju rešenja i doprinosa. Rešenja će prvo biti izdavana preduzetnicima koji su 2015. i 2016. godine prijavili ili odjavili delatnost, pošto obveznici koji su ranije počeli delatnost mogu da plaćaju porez po poslednjem rešenju koje se dobili. Kako navode u Ministarstvu finansija kriterijumi za određivanje paušalnog poreza neće se menjati, odnosno biće određivani u skladu sa Uredbom


Mnogi preduzetnici koji su otvorili firmu 2015. i 2016. godine, još nisu dobili rešenje o visini paušala koja izdaje Poreska uprava. Rešenja bi posle više od godinu dana zakašnjenja konačno trebalo da stignu, a iznos paušala se neće menjati, odnosno biće određivan u skladu sa važećom Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014 - dalje: Uredba).

Kako navode u Ministarstvu finansija, kriterijumi za određivanje paušalnog poreza neće se menjati, i obračunavaće se po već postojećim propisima. Dok ne dobiju nova poreska rešenja, preduzetnici paušalci bi trebalo da plaćaju porez u iznosima koje su u te svrhe izdvajali i pre dve godine.

- U očekivanju izmena Uredbe, Poreska uprava je otpočela aktivnosti na utvrđivanju visine paušalnog prihoda u skladu sa postojećom Uredbom - kažu u Ministarstvu finansija.

Kako navode, izmena ove Uredbe očekuje se u narednom periodu, ali nisu mogli da preciziraju kada će se to i desiti.

Do tada, oko 250.000 preduzetnika u Srbiji plaća porez u onom iznosu koji im je još 2014. godine razrezala država, ili, ukoliko nisu dobili rešenja od osnivanja firme, u približnom iznosu prema kriterijumima iz Uredbe.

U praksi, to znači da se porez plaća "napamet" tako da će, po dobijanju novih poreskih rešenja, biti i situacija u kojima su preduzetnici pretplatili, ali i onih gde će morati da doplaćuju određene iznose, u zavisnosti od toga da li će im biti razrezan veći ili manji porez.

U kom iznosu će preduzetnik plaćati porez zavisi od nekoliko kriterijuma, prema kojima se preduzetnici, razvrstavaju u nekoliko grupa, pa se visina poreza kreće od 9.000 do oko 40.000 dinara mesečno.

- Prema Uredbi, preduzetnici se razvrstavaju u sedam grupa i to po kriterijumima profitabilnosti i obima prometa, odnosno prema vrstama delatnosti. Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom u Srbiji u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, s tim da se ona dalje koriguje u određenim procentima prema grupama delatnosti - objašnjavaju u Ministarstvu finansija.

Međutim, ono što je nepoznanica svo ovo vreme je zašto se došlo u situaciju da preduzetnici nisu dobili poreska rešenja ni za 2015. ni za 2016. godinu. To u praksi, osim nemogućnosti planiranja budžeta i neizvesnosti, za one koji su novi u poslu, a koji nisu dobili rešenje za porez, iako su predali zahtev, znači da su onemogućeni da, recimo, konkurišu kod banaka za kredit, a i pitanje je kako im se regulišu doprinosi.

Ono što je zanimljivo jeste da prihodi od poreza paušalaca, među koje spadaju, advokati, frizeri, taksisti, zubari, lekari, zanatlije državi donesu oko pola milijarde evra.

Limit za paušalno oporezivanje za preduzetnike je godišnji promet od šest miliona dinara, i u ovu grupu spadaju svi oni koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige, pa im poreznici paušalno određuju iznos poreza na prihode od samostalne delatnosti. Njima Poreska uprava određuje fiksan iznos poreza i doprinosa, koji oni plaćaju bez obzira na to kako posluju.

Izvor: Vebsajt Blic, Lana Gedošević, 20.10.2016.
Naslov: Redakcija