Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSTVU: Uvodi se paušalno oporezivanje za fizička lica koja pružaju usluge smeštaja. Porez neće zavisiti od broja gostiju, već od broja raspoloživih ležaja, kao i od kategorije turističkog mesta u kom se privatni smeštaj nalazi


Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o ugostiteljstvu održan je u PKS. Zakon o ugostiteljstvu uvodi paušalno oporezivanje za fizička lica koja pružaju usluge smeštaja. Porez neće zavisiti od broja gostiju, već od broja raspoloživih ležaja, kao i od kategorije turističkog mesta u kom se privatni smeštaj nalazi. Cilj je da porez bude što niži, kako bi što više ljudi ušlo u legalne tokove, istaknuto je na skupu.

U javnoj raspravi učestvovali su državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija dr Miroslav Knežević, pomoćnica ministra Renata Pindžo, pomoćnica ministra Vera Božić Trefalt, viša savetnica u ministarstvu Vera Rovčanin Orlović, a u ime Privredne komore Srbije učestvovala je Tijana Maljković, sekretarka Udruženja za turizam, koja je aktivno učestvovala u radnoj grupi za izradu zakona i predstavila komentare privrede.

Izdavanje nekretnine na period kraći od 30 dana spadaće pod "obavljanje ugostiteljske delatnosti", a registracija privatnog smeštaja, kao i kategorizacija, biće uslov za dobijanje pristupa jedinstvenom sistemu "E-turista", koji će biti jedini način prijave i odjave gostiju. Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma, kao jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, sadržaće sve relevantne podatke o pružaocima usluga smeštaja i objektima za smeštaj, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti.

Predloženi zakon usaglašen je sa važećim regulativama Evropske unije, Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 i 44/2018 - dr. zakon) i Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), kao i sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije za period 2016 – 2025. godine ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016).

Nacrt zakona rađen je u saradnji sa PKS, Udruženjem hotelijera i restoratera Srbije HORES, ali i sa drugim organizacijama kao što su YUTA, ATAS, UGONS, Udruženje vodiča i Udruženje banja Srbije, a predstavnici lokalnih samouprava, turističkih organizacija i ostali predstavnici turističke privrede iskazali su svoje predloge i sugestije, od kojih su mnoge prethodno dostavili i pisanim putem Udruženju za turizam Privredne komore Srbije.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 20.06.2018.
Naslov: Redakcija