Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VOJNI, POLICIJSKI I PRAVOSUDNI SINDIKATI POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI I NAJAVLJUJU STUPANJE U ŠTRAJK ODMAH PO FORMIRANJU NOVE VLADE RS


Smanjenje javnog sektora koji se najavljuje kao najvažniji zadatak nove Vlade Republike Srbije, naići će, po svemu sudeći, na organizovan otpor. Sindikat pravosuđa Srbije, Vojni sindikat Srbije i Policijski sindikat Srbije potpisali su sporazum o saradnji kojim će "bliže koordinirati aktivnosti u zaštiti prava radnika".

- Nije isključeno da se zaposleni u policiji i vojsci priključe našem štrajku, ali o tome će biti reči tek nakon formiranja nove Vlade Republike Srbije - rekla je Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije.

Sindikat pravosuđa je već najavio obustavu rada po formiranju nove Vlade. Između ostalog, sindikalni predstavnici od poslodavca traže poštovanje potpisanog sporazuma o obračunu zarada, izradu nove sistematizacije radnih mesta i primanje u radni odnos zaposlenih na određeno vreme. Takođe, insistiraju na isplati jednokratne novčane pomoći koju im je premijer obećao krajem 2015. godine.

Prema rečima Slađanke Milošević, sporazum tri reprezentativna sindikata podrazumeva zajednički nastup oko zajedničkih ciljeva.

- Svima nama je Vlada Republike Srbije zajednički poslodavac, ali nemamo svi ista prava - rekla je Slađanka Milošević.

Jedno od zajedničkih pitanja koje spaja sindikat pravosuđa sa policijskim sindikatima je upravo obećanje o novčanoj pomoći. I policajcima je obećana pomoć u iznosu od 20.000 dinara kako bi se donekle kompenzovalo smanjenje zarada. Pored toga, sindikalni predstavnici policajaca zahtevaju povećanje dnevnica, a na dnevnom redu će se uskoro ponovo pojaviti i pitanje otpuštanja u policiji.

- Ovim sporazumom je krunisana višegodišnja saradnja tri sindikata. Pozivamo sve prave sindikate da nam se pridruže u odbrani zakonskih prava zaposlenih - kaže Veljko Mijailović, predsednik Policijskog sindikata Srbije.

Prema njegovim rečima, ovim sporazumom se šalje poruka izvršnoj vlasti da će sindikati insistirati na zaštiti radnika.

Ni u vojsci situacija nije mnogo drugačija. Glavni problem sa kojim se suočavaju je najava da sa vojnicima koji su navršili četrdeset godina života neće biti produžen ugovor o radu. Takođe, pažnju Vojnog sindikata Srbije će zaokupljati i pravna borba za pravo na štrajk.

- Za razliku od druga dva sindikata, mi nemamo pravo na štrajk. Ustavnom sudu smo poslali zahtev za ocenu ustavnosti stava 5. člana 14 Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 - odluka US) i čekamo da vidimo šta će odlučiti - kaže Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije.

On je ocenio da će predstavnici sindikata udruženi moći efikasnije da izvrše pritisak na poslodavca.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 17.06.2016.
Naslov: Redakcija