Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: VOJNI SINDIKAT SRBIJE PODNEO INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI STAVA 5. čLANA 14 ZAKONA O VOJSCI SRBIJE


Vojni sindikat Srbije podneo je Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti stava 5. člana 14 Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 - odluka US - dalje: Zakon), koji profesionalnim pripadnicima VS ne dopušta pravo na štrajk.

Kako je saopšteno iz tog sindikata, iz odredaba Ustava Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), jasno i nedvosmisleno se zaključuje da se pravo na štrajk zaposlenima može ograničiti, ali ne i uskratiti, odnosno zabraniti, kako je to učinjeno odredbama navedenog člana Zakona.

Vojni sindikat smatra da se to ograničenje, kada su u pitanju profesionalni pripadnici Vojske Srbije, može odnositi na slučajeve neposredne ratne opasnosti, ratne situacije, vanrednog stanja, mobilizacije, ali da se nikako nije smelo potpuno zabraniti pravo na štrajk.

"Ako je pripadnicima policije dopušteno pravo na štrajk, zašto je zabranjeno profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije", pitaju u vojnom sindikatu.

ZAKON O VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 - odluka US)

Član 14

Vojnom licu je zabranjeno prisustvovanje skupovima političkih stranaka u uniformi i svaka politička aktivnost izuzev korišćenja aktivnog biračkog prava.

Profesionalni pripadnik Vojske Srbije, učenik i kadet vojnoškolske ustanove i lice na drugom stručnom osposobljavanju za oficire i podoficire ne može biti član političke stranke.

Učešće profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u grupama sindikalnog karaktera mora biti u skladu sa pravilima vojne službe.

Dužnost je pretpostavljenih na svim nivoima da štite interese svojih potčinjenih i da komandnom linijom izveštavaju o svim opštim problemima o kojima su informisani.

Profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije nije dopušteno pravo na štrajk. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija