Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF, ETNO KOMPLEKS STANIŠIĆI, 19-22. MAJ 2019. GODINE, "NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU": Razmatrane teme koje se tiču reforme javnog sektora, primene novih propisa u zdravstvu, poreskim aktuelnostima i sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija


U okviru višednevnog Savetovanja, koje se održava u etno kompleksu Stanišići u organizaciji kompanije Paragraf, pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru", drugog dana savetovanja, 20. maja 2019. godine, održana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrane su teme u vezi sa propisima čijom primenom se realizuje reforma u javnom sektoru.

Verka Atanasković, v.d. pomoćnika direktora Agencije za borbu protiv korupcije u Sektoru za sukob interesa i pitanja lobiranja održala je uvodno predavanje o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija i prijavljivanju imovine lica koja vrše javne funkcije.

Druga tema odnosila se na naknadu zarade prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju("Sl. glasnik RS", br. 25/2019) i ostale aktuelnosti kod obračuna primanja zaposlenih u javnom sektoru, o čemu je govorio Marko Jekić, odgovorni urednik izdanja "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru".

Treće predavanje u okviru tema za javni sektor, koje je održao Ranko Jerković, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru" obuhvatalo je sistem radnih odnosa i ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru

Završno predavanje drugog dana Savetovanja za učesnike iz javnog sektora održala je Biljana Antić, prosvetni inspektor Grada Beograda, koja je govorila o specifičnostima radnih odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Za učesnike iz privatnog sektora održana su predavanja o porezima, računovodstvu i zaradama

U okviru prvog predavanja, koje je održala dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorilo se o proceni fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MSFI za MSP.

Drugo predavanje za privatni sektor obuhvatalo je teme: Oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku i uticaj poreza po odbitku na osnovicu za PDV; ostale poreske aktuelnosti, a održao ga je Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Pravo na odbitak prethodnog poreza - pojedina pitanja bila je treća tema u okviru drugog dana Savetovanja za privatni sektor, koju je prezentovao Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Završno predavanje drugog dana Savetovanja za učesnike iz privatnog sektora održala je Suzana Kostić, urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor",na temunaknade zarade prema novom Zakonu o zdravstvenom o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019) inaknade troškova prevoza zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada - osvrt na mišljenje Ministarstva finansija.

Izvor: Redakcija, 20.05.2019.