Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA: Novčana sredstva po osnovu oportuniteta dobilo 130 projekata


Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji Rešenje o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja – oportuniteta, koje je Vlada Republike Srbije usvojila 17. maja 2018. godine.

Na trećem konkursu za dodelu sredstava po osnovu oportuniteta bilo je prijavljeno 1.336 projekata.

Komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija – tužilaštva, ministarstava zdravlja, prosvete, kulture, rada i pravde, ove godine je nakon detaljnog razmatranja svih pristiglih projekata donela Predlog da 445 miliona dinara bude raspoređeno na 130 korisnika.

Novčana sredstva su dobili projekti, čijom realizacijom će biti obnovljena infrastruktura škola i vrtića, nabavljena školska oprema, kao i nedostajuća sanitetska vozila i medicinska oprema, poboljšani kapaciteti ustanova kulture i ustanova socijalne zaštite i pružena podrška osobama sa invaliditetom.

U prethodna dva konkursa, Ministarstvo pravde ukupno je dodelilo 703.018.000 dinara za 165 korisnika, među kojima su mahom bile škole, centri za socijalni rad, domovi zdravlja, bolnice, domovi za stare, gerontološki centri, sigurne kuće, ustanove kulture, manastiri...

Podsećamo, odlaganje krivičnog gonjenja koje je propisano članom 283 Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) predstavlja institut odlaganja krivičnog gonjenja za određena krivična dela za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Do 2014. godine tužioci su imali diskreciono pravo da sredstva od oportuniteta usmeravaju u dobrotvorne svrhe po ličnog proceni. To je otvaralo prostor mogućoj korupciji, a nije postojala ni zakonom propisana kontrola trošenja tih sredstava. Ministarstvo pravde je 2014. godine iniciralo izmene Zakonika o krivičnom postupku po kojima se sva sredstva od oportuniteta "slivaju" na jedan račun, a zatim raspisuje javni konkurs za njihovu dodelu. Projekti moraju biti od javnog interesa i postoji stroga kontrola trošenja sredstava.

Ova izmena Zakonika o krivičnom postupku predstavlja jednu od ispunjenih mera iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 18.05.2018.
Naslov: Redakcija