Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Članovi sudijskih i tužilačkih udruženja napustili javnu raspravu


Protiv Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe pobunile su se sudije, tužioci, organizacije koji se bave pravima građanima, i svi su saglasni u tome da one narušavaju nezavisnost srpskog pravosuđa.

- Nejasno šta su kriterijumi za "istaknutog pravnika" -

Jedna od stavki koja stvara razdor između ministarstva i struke jeste izbor članova Visokog saveta sudstva. On bi, prema predlogu, imao 10 članova, od toga bi polovina bile sudije, a drugu polovinu bi predstavljali "istaknuti pravnici" koje bi birala Narodna skupština Republike Srbije. I dalje je nejasno šta su kriterijumi za "istaknutog pravnika", što stvara sumnju kod sudija i tužilaca.

Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović je rekao:

"Mi smo imali do sada javnu raspravu ko su tih pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština."

 - Neslaganje izaziva i "zlatni glas" -

Neslaganje izaziva i "zlatni glas", odnosno predlog po kom bi "istaknuti pravnici" uvek mogli da nadglasaju sudije.

Članica Upravnog odbora Društva sudija Srbije Gordana Vidojković je poručila da je ovo udruženje odlučilo da učestvuje na javnoj raspravi.

"Moderatora ove rasprave pozivam da kaže da li osnažuje učesnike ove rasprave da iskažu suprotno mišljenje ministarstvu. Postavljamo pitanje ministarki pravde da li se pridružuje i podržava izjavu njenog pomoćnika i da li će preduzeti nešto u vezi sa tim?", ukazala je Vidojković.

Ona je iznela niz primedbi na Radni tekst izmena Ustava, te upitala da li je Vlada sledila državni kontinuitet u donošenju svojih odluka. Pozvala je i nadležne državne organe da spreče urušavanje pravosuđa.

Jedan nepoznati građanin je ustao nakon izlaganja, počeo da iznosi svoj lični slučaj. U tom trenutku su članovi udruženja tužilaca i sudija odlučili da napuste javnu raspravu. Po njihovim rečima nema dijaloga.

Direktor komiteta za ljudska prava Milan Antonijević kaže:

"Ovo govori o tome da se ne poštuje ni struka, ne poštuje se ni drugačije mišljenje, mi ovde nemamo prostora za suštinsku raspravu i ono što bi građane zaista trebalo da interesuje je kako će izgledati nezavisno pravosuđe u budućnosti. Ako se na ovakav način budu nastavili ovi okrugli stolovi, to će samo pokazati da se ne veruje u vladavinu prava, da Srbija treba bilo šta da menja zarad poboljšanja stanja u pravosuđu", naveo je on.

"Svi koji se ne slažu sa onim što je danas izneto biće na ovakav način napadani. To je poruka i zbog toga smo, i sudije i tužioci i organizacije koje su želele da učestvuju u ovom procesu, napustili ovakav skup", dodao je Antonijević.

Svoje predstavnike sa rasprave u Gradskoj kući povukla je i Advokatska komora Vojvodine.

"Umesto argumentovane pravne rasprave i davanja odgovora na postavljena pitanja, kako je izostala bilo kakva reakcija organizatora događaja, predstavnici Advokatske komore Vojvodine odlučili su da je napuste, a o učešću u narednim javnim raspravama odlučiće Upravni odbor", saopštili su u Advokatskoj komori Vojvodine.

Nakon incidenta i odlaska gotovo polovine prisutnih sa javne rasprave, ona je nastavljena.

Član Visokog saveta sudstva Savo Đurđić izneo je zaključak ovog tela kada su u pitanju predložene izmene Ustava.

"Imajući u vidu brojnost i ozbiljnost iznetih primedbi, Visoki savet sudstva zaključuje da Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije, ne može predstavljati polaznu osnovu za kvalitetnu javnu raspravu. Stoga predlažemo da se ponuđeni tekst povuče iz javne rasprave, da se u izradu novog inicijalnog predloga uključe predstavnici nauke (posebno iz oblasti ustavnog prava), da se novi radni tekst razmotri od strane Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa i tek potom organizuje javna rasprava, za koju treba predvideti više vremena nego što je sada predviđeno", zaključio je on.

Izvor: Vebsajt Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, 19.02.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija