Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA: Ciljevi su depolitizacija saveta nacionalnih manjina i transparentnije upravljanje finansijama tih tela. Neophodno definisati ovlašćenja i organizacionu strukturu nacionalnih saveta i način angažovanja članova tih saveta


Depolitizacija saveta nacionalnih manjina i transparentnije upravljanje finansijama tih tela glavni se ciljevi izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014) izjavio je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak.

Bošnjak je, na okruglom stolu u okviru javnih konsultacija o radnom tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, istakao da je neophodno definisati ovlašćenja i organizacionu strukturu nacionalnih saveta i način angažovanja članova tih saveta.

Prvi put smo pokušali da odvojimo funkciju u nacionalnom savetu od partijske pozicije što je za sada predmet najoštrijih kritika manjinskih stranaka. Ali na javnim konsultacijama sve strane treba da predstave svoje stavove i zakonska rešenja kako bismo doneli zakon koji će biti uspešno i jednako primenjivan u celoj Srbiji, ukazao je on.

Državni sekretar je rekao da, osim depolitizacije, predstavnici nacionalnih manjina su na ranijim skupovima izneli zamerke na zakonske odredbe o upotrebi srpskog jezika i na izveštavanje u medijima i zalagali se za dodatno finansiranje nacionalnih saveta.

Prema njegovim rečima, zahtev za depolitizaciju proistekao je iz unutrašnjih potreba jer nacionalni saveti često predstavljaju polje za delovanje političkih stranaka.

S druge strane, kako je naveo, međunarodni stručnjaci i organizacije civilnog društva ukazuju da, prema Ustavu, nacionalni saveti treba da se bave kulturom i zaštitom identiteta, a ne da budu nekakvi manjinski parlamenti.

Izvor: Vebsajt Vlade, 18.12.2017.
Naslov: Redakcija