Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PDV (NA SNAZI OD 1. JANUARA 2017.) I OSTALIH PORESKIH PROPISA" 28. DECEMBRA 2016. GODINE U BEOGRADU


Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) u potpunosti se menjaju pravila o određivanju mesta prometa usluga - član 12. važećeg Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), što dovodi i do promena pravila u oporezivanju usluga u slučajevima kada domaći privredni subjekti pružaju, odnosno primaju usluge od lica iz inostranstva.

S obzirom na to da je pravilno i blagovremeno razumevanje ovih novina od velikog značaja za poreske obveznike, a imajući u vidu činjenicu da se usvajanje izmena očekuje do 28.12.2016.godine, kompanija Paragraf, zbog velikog interesovanja organizuje besplatno savetovanje na temu: "Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV (na snazi od 1. januara 2017.) i ostalih poreskih propisa".

Pored ove teme, na savetovanju biće reči i o ostalim aktuelnim poreskim temama na kraju poslovne godine.

Savetovanje će biti održano 28.12.2016. godine u Sava Centru, u Beogradu i namenjeno je računovođama, finansijskim direktorima, poreskim savetnicima, kao i svim drugim licima koji u poslovanju primenjuju poreske i računovodstvene propise.

Teme Savetovanja:

- Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV, i to:

- izmena pravila i kriterijuma za utvrđivanje mesta prometa usluga,

- odlaganje obaveze dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu PDV za 1. januar 2018. godine, kako je i najavljeno od strane Ministarstva finansija,

- ukidanje refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe,

- oporezivanje prometa i uvoza drvenih briketa i peleta po posebnoj stopi PDV,

- omogućavanje prava na odbitak prethodnog poreza koji primalac dobara i usluga obračuna kao poreski dužnik, bez obaveze posedovanja računa izdatog od strane prethodnog učesnika u prometu izdatog u skladu sa Zakonom o PDV,

- izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza za nabavku motocikala sa bočnim sedištem, tricikla i četvorocikala.

- Najnovije izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), i to:

-drugostepeni poreski postupak će voditi poseban organizacioni deo obrazovan u Ministarstvu finansija,

- preciziranje, odnosno pravnotehničko usaglašavanje pojedinih odredaba radi bržeg sprovođenja poreskog postupka i efikasnijeg rada Poreske uprave.

- Aktuelne poreske teme:

  • Poreski tretman izdataka za reklamu i reprezentaciju,
  • Poreski tretman odobravanja popusta i vraćanja dobara,
  • Priznavanje rashoda po osnovu primanja zaposlenih u poreskom bilansu,
  • Odgovori na najčešća pitanja pretplatnika u 2016. godini.

Predavači su urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Izvor: Redakcija, 19.12.2016.