Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNA VERZIJA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: POPIS SVIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU, NJIHOVO VREDNOVANJE I DODELJIVANJE ISTE OSNOVNE PLATE ZA SVAKO RADNO MESTO ISTE VREDNOSTI. RADNA MESTA RAZVRSTANA SU U PLATNE GRUPE I PLATNE RAZREDE čIJA SE VREDNOST IZRAżAVA KOEFICIJENTOM, KLASIFIKACIJA RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU KROZ UVOđENJE KATALOGA


Ukoliko sve bude išlo po planu, već od naredne godine svi državni službenici, odnosno oni koji dobijaju platu iz republičkog budžeta, na istim radnim mestima imaće iste plate širom Srbije. To predviđa Radna verzija Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koju je pripremilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz tvrdnju da će tako biti ispravljene sadašnje nelogičnosti kod obavljanja istih ili sličnih poslova koje prati velika razlika u platama. To bi značilo da se jednim zakonskim aktom regulišu primanja svih "državnih" čistačica, ali i ministara, direktora javnih agencija, poslanika...

U državnoj upravi trenutno ima 1.600 raznih poslova, ali bi taj broj od naredne godine bio sveden na 500. Poslovi bi se nalazili u takozvanom katalogu radnih mesta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, da bi se u svakom trenutku pratili koeficijenti za sve zaposlene na svim nivoima vlasti. To bi, naime, konkretno trebalo da znači da kafe-kuvarice na svim nivoima imaju istu platu, ali takođe i direktori javnih agencija i drugih državnih institucija. Ili, da predsednikov vozač ima istu platu kao i vozač u bilo kojem drugom organu vlasti ili lokalnoj samoupravi.

Katalog radnih mesta trebalo bi da obezbedi pravičan sistem plata u javnoj upravi. Tako se predviđa da ne postoji razlika između nižih službenika, kao što su kurir, domar, vozač, kafe-kuvarica, ma gde oni u ovom trenutku u javnoj upravi radili. Predviđeno je da svi kuriri javne uprave u Srbiji imaju startnu platu od 20.500 dinara, koliko bi imali i domari. Ta startna pozicija morala bi da se uskladi s minimalnom zaradom u Srbiji, što znači da bi oni morali dobiti najmanje 22.000 dinara. Vozači u svim institucijama javne uprave imali bi platu 22.000 dinara, a kafe-kuvarice 25.650. Razlika između plata praviće se između medicinskih sestara u domovima zdravlja i onih koji rade u Hitnoj pomoći, na taj način što bi one koje imaju veći obim posla i noćna dežurstva u Hitnoj službi dobijale najmanje 36.000 dinara, dok bi sestre u domovima zdravlja imale platu u proseku 32.190 dinara. Policajci koji rade na ulici dobijali bi najmanje 49.000, a policijski službenici u kancelarija četiri hiljade manje, odnosno 45.000 dinara.

Radna verzija Zakona predviđa da raspon plata u javnom sektoru bude između 22.000, kao najmanje, i 155.000 dinara, kao najveće zarade. Između ta dva iznosa zarada ima 60 platnih razreda, i oni treba da urede plate za oko pola miliona zaposlenih u 11.000 budžetskih institucija.

Po oceni ekonomista, ovakav zakon je već davno trebalo doneti i uvesti red u javnu upravu da se ne bi dešavalo da negde kafe-kuvarice ili vozači imaju veću platu od lekara u državnim zdravstvenim ustanovama, ali ističu da će najavljeni zakonski akt naići na veliki otpor jer su mnogi navikli da imaju velike plate za koje ne moraju mnogo da rade.

Javna rasprava o ovom dokumentu uskoro će početi, plan je da u Narodnu skupštinu Republike Srbije ovaj dokument stigne tokom decembra 2015. godine, a da se sa primenom Zakona počne 1. januara 2016. godine.

Radnom verzijom propisa predviđeno je će član 8. koji predviđa da osnovica za obračun zarada u lokalnim samoupravama i pokrajinama ne sme biti veća od one koja je na republičkom nivou, početi sa primenom usvajanjem budžeta za 2017. godinu.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 18.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija