Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA: Ograničeno je članstvo državnih službenika u organima pravnog lica, ali i dodatni rad, odnosno obavljanje drugog posla, koji bi mogao da ugrozi njegov osnovni posao


Vršioci dužnosti (v. d.) na različitim funkcijama u javnoj upravi neće više moći beskonačno da se nalaze u tom statusu već će njihov mandat biti ograničen na najduže devet meseci, predviđeno je Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi. V. d. status u javnoj upravi (zaposleni u državnim organima, zdravstvu, prosveti, ustanovama kulture, socijalnim službama, javnim agencijama, što ne uključuje javna preduzeća) biće ograničen na šest meseci (plus eventualno još tri meseca) a državni organ, koji ga postavlja, moraće u roku od 30 dana da raspiše konkurs za tu poziciju, posle čega položaj ostaje upražnjen dok se ne popuni na konkursu.

Ova novina može da izazove različite reakcije, ali mislim da je ovo upravo jedno od temeljnih mesta gde se vidi želja i volja da reformu sprovedemo na pravi način. Svi znamo koliko imamo ljudi u v. d. stanju i kolika je motivisanost onih koji su u v. d. stanju da rade svoj posao, ako nisu sigurni da li će i kada na konkursu biti izabrani kako bi u punom kapacitetu obavljali svoj posao – rekao je nedavno Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave.

U javnoj upravi prema poslednjim podacima radi oko 24.000 zaposlenih na neodređeno, bez republičkih javnih preduzeća, i cela reforma se upravo odnosi na ovaj broj. Nova pravila, u poslovanju državnih službenika, trebalo bi da počnu da se primenjuje od 1. januara 2019. Suština izmene propisa, kojim se uređuje rad državnih službenika, jeste depolitizacija, profesionalizacija i uspostavljanje sistema vrednovanja rada i nagrađivanje zaposlenih prema zaslugama i zalaganju i konstantnim proverama stručnosti.

Evropska komisija u izveštaju za 2017. sugeriše da je potrebno izmeniti Zakon o državnim službenicima zarad stvaranja depolitizovane državne uprave i osigurati upravljanje ljudskim resursima zasnovano na zaslugama. Evropska komisija ističe neophodnost definisanja jasnih kriterijuma za izbor kandidata za državnu službu u konkursnom postupku, kao i kriterijuma za sastav konkursne komisije. Ukazuje se i na neophodnost uvođenja konkursa za zaposlene na određeno vreme, kao i regulisanje statusa vršioca dužnosti državnih službenika na položaju. Još jedna od preporuka odnosi se i na promenu načina ocenjivanja državnih službenika, kako bi se osiguralo vrednovanje njihove radne uspešnosti zasnovane na kompetencijama.

Tako da je u izmenama i dopunama ovog zakona posebna pažnja usmerena na unapređenje sistema zapošljavanja, odnosno popunjavanja slobodnih radnih mesta, kroz jačanje konkursnog postupka u kome se povećava objektivnost i nepristranost. Konkurs se sprovodi pod šifrom, a obavezan deo je i provera znanja kandidata.

Detaljnije su propisane konkursne procedure. Do sada je proveravano znanje kroz razgovor sa konkursnom komisijom. Ubuduće će morati da postoji pisani trag o toj proveri, to jest kojim znanjima i veštinama vlada potencijalni kandidat – objašnjava Ivana Savićević, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Ona naglašava da se uređuje i vrednovanje radne uspešnosti kao jednog od najvažnijih instrumenata za upravljanje ljudskim resursima. Uvodi se sistem kompetencija, koji će detaljno biti razrađen i usaglašen do kraja godine. U dosadašnjem sistemu ocenjivanja državnih službenika primetan je veliki broj najviših ocena ("ističe se" i "naročito se ističe", kojima je ocenjeno oko 91 odsto državnih službenika) što je narušilo svrhu i smisao procene i vrednovanja njihovog učinka.

Ovaj propis se posebno bavio prevencijom korupcije, odnosno sukobom interesa državnih službenik. Detaljno je regulisana zabrana primanja poklona državnog službenika i sa njim povezanih lica. Takođe, uvodi se obaveza državnog službenika da obavesti državni organ o prijemu poklona, kao i obaveza državnog organa da vodi evidenciju o svim poklonima koje su primili državni službenici. Ograničeno je članstvo državnih službenika u organima pravnog lica, ali i dodatni rad, odnosno obavljanje drugog posla, koji bi mogao da ugrozi njegov osnovni posao.

Izvor: Vebsajt Politika, Marijana Avakumović, 17.07.2018.
Naslov: Redakcija